Вторник, 25 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Решения ОбС 2011-2015

Решения на Общински съвет Пещера през мандат 2011-2015 годинаРЕШЕНИЕ № 882 Печат Е-поща

На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 18.08.2015г., Протокол № 65,

Относно: Актуализация на бюджета на Община Пещера за 2015 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 881 Печат Е-поща

 На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 18.08.2015г., Протокол № 65,

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 880 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 18.08.2015г., Протокол № 65,

    ОТНОСНО:   Предложение за изменение и допълнение наПравилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” – Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 879 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.07.2015г., Протокол № 64,
    ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 666 от 29.08.2014 г. на Общински съвет гр. Пещера за Поемане на общински дълг към “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за финансиране на собствен принос и финансиране на недопустими разходипо сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C005 от 29.02.2012 г.” за проект: „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера” финансиран от оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие/Кохезионния фонд

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 878 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.07.2015г., Протокол № 64,
     ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 665 от 29.08.2014 г. на Общински съвет гр. Пещера за Поемане на общински дълг към “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за финансиране на междинни плащания по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C005 от 29.02.2012 г.” за проект: „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера” финансиран от оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие/Кохезионния фонд

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 6 от 181


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216