Понеделник, 24 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Решения ОбС 2011-2015

Решения на Общински съвет Пещера през мандат 2011-2015 годинаРЕШЕНИЕ № 877 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.07.2015г., Протокол № 64,

   ОТНОСНО: Даване име на улица с осови точки -847а -847б 847в 847г-847д, с идентификатор 56277.504.9631 намираща се между квартали 199в, 199 и 199б, в „Луковица“

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 876 Печат Е-поща

     На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.07.2015г., Протокол № 64,

    ОТНОСНО: Внасяне предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Асен Стефанов Стаменов и Ангел Стефанов Стаменов

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 875 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.07.2015г., Протокол № 64,
   Относно:Даване на разрешение за изработване проект на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.1.419 по КККР на гр.Пещера, с площ от 0.300 дка, местност „Копривец” по КВС на гр.Пещера, обединяване на поземлени имоти с идентификатор 56277.501.12 и идентификатор 56277.1.419 по КККР на гр.Пещера, обособяване на урегулиран поземлен имот с отреждане за гаражи и обособяване на нов квартал с № 20а и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 874 Печат Е-поща

      На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.07.2015г., Протокол № 64,
    Относно:Одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- водоснабдяване, канализация и електроснабдяване до поземлен имот № 189001 в местност „Горна Махала” по КВС на с.Радилово, общ.Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 873 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.07.2015г., Протокол № 64,
   Относно:Одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- водоснабдяване, канализация и електроснабдяване до поземлен имот № 189004 в местност „Горна Махала” по КВС на с.Радилово, общ.Пещера

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 7 от 181


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216