Вторник, 20 Апр 2021
Вие сте тук: Начало
Профил на Купувача

Съгласно Закона за обществените поръчки

"Профил на купувача" е Интернет-адрес на възложителя, който може да съдържа предварителните обявления, информация за поканите за представяне на оферти, сключените договори, прекратените процедури и всякаква полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес.ИНФОРМОЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ Печат Е-поща

ИНФОРМОЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 
ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ Печат Е-поща

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Рефинансиране на дългосрочен инвестиционен кредит за проект: "Реконструкция и модернизация на вътрешна водопроводна мрежа I етап с асфалтиране на улици на курорта"Св.Константин"

ДОГОВОР №ДОГ-170 от 13.05.2013г. сключен между Община Пещера и ОБЩИНСКА БАНКА АД ГР.ПЕЩЕРА

Открита с Решение №6 от 25.01.2013г., публикувано под № 520372 от 25.01.2013г.

   
 

в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки

Решение №18 от 02.04.2013г. . на Кмета на Община Пещера за обявяване класирането на участниците и участника определен за изпълнител

ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 
ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩ.ПОРЪЧКА Печат Е-поща

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изработване на туристически пакети и диверсификация на съществуващите в изпълнение на проект: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията „Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово”

ДОГОВОР № BG161РО001/3.2-03/2012/013-U-06 от 16.12.2013г. сключен между Община Пещера и „ФИН АДВАЙЗ" ЕООД гр. София

Възложена обществена поръчка чрез публична покана с изх.№15-03-86 от 28.10.2013г., публикувана под № 9021584 на 28.10.2013 г. в портала на обществените поръчки в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки

     ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 
ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩ.ПОРЪЧКА Печат Е-поща

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

”Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, дейности по информиране, публичност и визуална идентификация на проект: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията „Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие: Обособена позиция №1 „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите и предоставяне на консултации»

ДОГОВОР №BG161PO001/3.2-03/2012/013-U-10 от 16.06.2014г. сключен между Община Пещера и ДЗЗД „Родопска приказка“ гр. София

Открита с Решение № 38 от 24.10.2013 г. , публикувано под № 566440 на 24.10.2013 год.

 

в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки

Решение № 9 от 29.04.2014г. на Кмета на Община Пещера за обявяване класирането на участниците и участника определен за изпълнител

     ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 
ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩ.ПОРЪЧКА Печат Е-поща

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията „Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие” в две обособени позиции: Обособена позиция №1: Организиране на участия в събития и Обособена позиция №2: Организиране на конференция за представяне на туристическия продукт пред агенции, туроператори, журналисти, представители на институции", в изпълнение на Обособена позиция №1: Организиране на участия в събития

ДОГОВОР № BG161РО001/3.2-03/2012/013-U-08 от 10.05.2014г. сключен между Община Пещера и „КАКАО ТУРС" ЕООД гр. София

Възложена обществена поръчка чрез публична покана с изх.№15-03-15 от 17.03.2014г., публикувана под № 9027014 на 17.03.2014 г. в портала на обществените поръчки в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки

     ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 21


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069