Вторник, 20 Апр 2021
Вие сте тук: Начало
Профил на Купувача

Съгласно Закона за обществените поръчки

"Профил на купувача" е Интернет-адрес на възложителя, който може да съдържа предварителните обявления, информация за поканите за представяне на оферти, сключените договори, прекратените процедури и всякаква полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес.ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩ.ПОРЪЧКА Печат Е-поща

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Обработка на общински обекти по видове, площи и цени за дейности по дезакаризация, дезинсекция и дератизация

ДОГОВОР №ДОГ- 81 от 21.03.2014г. сключен между Община Пещера и "СИ ДИ ТИ ГРУП" ЕООД-гр.Пещера

Възложена обществена поръчка по реда на чл.14,ал.5,т.2 от ЗОП

     ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 
ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩ.ПОРЪЧКА Печат Е-поща

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Организиране и провеждане на обучения на служителите в Община Пещера по проект: „Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Община Пещера“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Открита с Решение № 29 от 31.07.2013 г., публикувано под №553167 на 31.07.2013 г. в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки

Решение №40 от 12.11.2013г. на Кмета на Община Пещера за обявяване класирането на участниците и участника определен за изпълнител

ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 
ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩ.ПОРЪЧКА Печат Е-поща

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на дейности по информация и публичност по проект: „Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Община Пещера”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Открита с Решение № 32 от 12.08.2013 г., публикувано под №554877 на 12.08.2013 г. в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки

Решение №39 от 28.10.2013г. на Кмета на Община Пещера за обявяване класирането на участниците и участника определен за изпълнител

ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 
ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩ.ПОРЪЧКА Печат Е-поща

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Доставка чрез периодична покупка на течни горива и смазочни материали от търговските обекти (бензиностанции) за моторните превозни средства обслужващи дейностите на Община Пещера и структурните звена към нея и Общинско предприятие “Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” гр.Пещера“

Открита с Решение № 4 от 24.02.2014 г., публикувано под № 587464 на 24.02.2014г. в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки

Решение 6 от 28.03.2014г. на Кмета на Община Пещераза обявяване класирането на участниците и участника определен за изпълнител

 ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ:

 
ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩ.ПОРЪЧКА Печат Е-поща

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на строително-ремонтни работи в СОУ "Климент Охридски" гр.Пещера по модул „Оптимизиране на училищната мрежа ” на Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа за 2013г.”

ДОГОВОР №ДОГ- 301 от 26.11.2013г. сключен между Община Пещера и "ПРОЕКТ-СТРОЙ" ЕООД-гр.Шумен

Възложена обществена поръчка чрез публична покана с изх.№15-03-76 от 01.10.2013г., публикувана под № 9020539на 01.10.2013г. в портала на обществените поръчки в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки

ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 3 от 21


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069