Вторник, 20 Апр 2021
Вие сте тук: Начало
Профил на Купувача

Съгласно Закона за обществените поръчки

"Профил на купувача" е Интернет-адрес на възложителя, който може да съдържа предварителните обявления, информация за поканите за представяне на оферти, сключените договори, прекратените процедури и всякаква полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес.ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩ.ПОРЪЧКА Печат Е-поща

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на канцеларски материали, копирна и принтерна хартия за нуждите на Община Пещера

ДОГОВОР №ДОГ- 31 от 28.01.2014г. сключен между Община Пещера и „МБМ-98" ООД гр.Пловдив

Възложена обществена поръчка чрез публична покана с изх.№15-03-90 от 10.12.2013г., публикувана под №9023702 на 10.12.2013г. в портала на обществените поръчки в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки

ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 
ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩ.ПОРЪЧКА Печат Е-поща

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Доставка чрез периодична покупка на течни горива и смазочни материали от търговските обекти(бензиностанции) за моторните превозни средства обслужващи дейностите на Община Пещера и структурните звена към нея и Общинско предприятие "Чистота и поддържане на общинската инфраструктура"гр.Пещера с две обособени позиции, както следва:         Обособена позиция №1: "Доставка чрез периодична покупка на течни горива и смазочни материали за моторните превозни средства обслужващи дейностите на Община Пещера и структурните звена към нея и   Обособена позиция №2: "Доставка чрез периодична покупка на течни горива и смазочни материали за моторните превозни средства на Общинско предприятие "ЧПОИ" гр.Пещера

ДОГОВОР №ДОГ- 132 от 09.04.2013г. За обособена позиция №1 сключен между Община Пещера и "ДАФ-ТРАНС" ЕООД гр.Пещера

Открита с Решение № 10 от 15.02.2013 г., публикувано под №524065 на 15.02.2013 г. в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки

Решение №16 от 22.03.2013г.. на Кмета на Община Пещера за обявяване класирането на участниците и участника определен за изпълнител

ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ:

 
ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Печат Е-поща

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на 22 броя терминални компютърни работни места(два сървъра и двадесет терминални работни места)за изграждане на два компютърни кабинета и доставка и инсталиране на 2 броя интерактивни сензори(преносими интерактивни дъски) за нуждите на СОУ "Климент Охридски" гр.Пещера

ДОГОВОР №ДОГ- 58 от 26.02.2014г. сключен между Община Пещера и "Вали Компютърс" ООД-гр.Велико Търново

Възложена обществена поръчка чрез публична покана с изх.№15-03-1 от 17.01.2014г., публикувана под №9024848 на 17.01.2014г. в портала на обществените поръчки в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки

 

Публикуване на информация

 
ОБЩ. ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:"Периодични доставки на съдове за събиране на битови отпадъци за нуждите на О Печат Е-поща

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Периодични доставки на съдове за събиране на битови отпадъци за нуждите на Общинско предприятие "Чистота и поддържане на общинската инфраструктура" гр.Пещера"

ДОГОВОР №ДОГ- 96 от 16.04.2014г. сключен между Община Пещера и "РИЛА-СНМ" ООД гр.Рила

Възложена обществена поръчка чрез публична покана с изх.№15-03-13 от 14.03.2014г., публикувана под №9026922 на 14.03.2014г. в портала на обществените поръчки в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки

 

Публикуване на информация:

 
Обществена поръчка:Охрана на общ.обекти в Община Пещера Печат Е-поща

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на охрана на общински обекти на територията на община Пещера“ с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Извършване на невъоръжена физическа охрана на общински обекти, заедно с намиращите се в тях съоръжения, движимо и недвижимо имущество” Обособена позиция №2 „Извършване на охрана със сигнално- охранителна техника (СОТ) на общински обекти, заедно с намиращите се в тях съоръжения, движимо и недвижимо имущество”

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 5 от 21


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069