Вторник, 20 Апр 2021
Вие сте тук: Начало
Профил на Купувача

Съгласно Закона за обществените поръчки

"Профил на купувача" е Интернет-адрес на възложителя, който може да съдържа предварителните обявления, информация за поканите за представяне на оферти, сключените договори, прекратените процедури и всякаква полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес.Открита процедура:„Снабдяване с хранит. продукти на Община Пещера, за нуждите на ДСП, ДЦДМУ, ДЦВХУ-г Печат Е-поща

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: “Снабдяване с хранителни продукти на Община Пещера, за нуждите на Домашен социален патронаж, Дневен център за деца и младежи с увреждания, Дневен център за възрастни хора с увреждания-гр.Пещера“

Публикуване на информация:

 
Открита процедура: „Доставка чрез периодична покупка на течни горива и смазочни материали от търговс Печат Е-поща

Открита процедура: „Доставка чрез периодична покупка на течни горива и смазочни материали от търговските обекти (бензиностанции) за моторните превозни средства обслужващи дейностите на Община Пещера и структурните звена към нея и ОП “ЧПОИ” гр.Пещера“

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Доставка чрез периодична покупка на течни горива и смазочни материали от търговските обекти (бензиностанции) за моторните превозни средства обслужващи дейностите на Община Пещера и структурните звена към нея и Общинско предприятие “Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” гр.Пещера“

Публикуване на информация:

 
Открита процедура "“Доставка на гофрирани канализационни тръби от полипропилен / PP/DN/315мм,400мм, Печат Е-поща

Открита процедура за възлагане на обществена поръчкапо ЗОП с предмет: “Доставка на гофрирани канализационни тръби от полипропилен / PP/DN/315мм,400мм, 500 мм, 600мм, 800мм. SN8/, тръби полиетилен висока плътност /HDPE100/ ф200, ф160 PN10атм и фасонни части за изпълнение на канализационни колектори за обект: „Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа в села Радилово и Капитан Димитриево и изграждане на ПСОВ в с.Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик, за следните подобекти:

Подобект: „Строително-монтажни работи по изпълнение на Реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа в с. Радилово – северна част и с.Капитан Димитриево, Община Пещера“ и

Подобект: „Строително-монтажни работи по изпълнение на Реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа в с. Радилово – южна част, Община Пещера“

  Публикуване на информация:                                                                                                                                                          

 
Открита процедура "Ремонт на улици в селата от Община Пещера-с.Радилово и с. Капитан Димитриево-ремо Печат Е-поща

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:“РЕМОНТ НА УЛИЦИ В СЕЛАТА ОТ ОБЩИНА ПЕЩЕРА – С.РАДИЛОВО И С.КАПИТАН ДИМИТРИЕВО-РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ“

Публикуване на информация:

 
Открита процедура "Реконструкция на ул."Ийрдан Ковачев " и ул."Васил Левски " Печат Е-поща

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРАЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:Реконструкция на ул. ”Йордан Ковачев“ и ул. “Васил Петлешков“, гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик”

Публикуване на информация:

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 6 от 21


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069