Вторник, 20 Апр 2021
Вие сте тук: Начало
Профил на Купувача

Съгласно Закона за обществените поръчки

"Профил на купувача" е Интернет-адрес на възложителя, който може да съдържа предварителните обявления, информация за поканите за представяне на оферти, сключените договори, прекратените процедури и всякаква полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес.Открита процедура "Основен ремонт на пътната мрежа в Община Пещера с подобекти Печат Е-поща

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.16, ал.8 от ЗОП с предмет: „ Основни ремонти на пътната мрежа в община пещера , област Пазарджик” с подобекти:

- Подобект № 1- Основен Ремонт на общински път PAZ1181 -Костандово-Дорково-лет”Св.Константин”-Пещера с дължина 23,450 км. , включващ и реконструкция на част от ул.” Свети Константин “ от ос.т.46 до ос.т. 75 с дължина 600 м.

- Подобект №2 -Основен ремонт на общински път PAZ 1070 , Радилово – с.Капитан Димитриево с дължина 3,400 км.

- Подобект №3 -Основен ремонт на общински път PAZ1043Брацигово с Капитан Димитриево  с дължина 8,800 км.

Публикуване на информация:

 
Обществена поръчка:Охрана на общ.обекти в Община Пещера Печат Е-поща

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на охрана на общински обекти на територията на община Пещера“ с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Извършване на невъоръжена физическа охрана на общински обекти, заедно с намиращите се в тях съоръжения, движимо и недвижимо имущество” Обособена позиция №2 „Извършване на охрана със сигнално- охранителна техника (СОТ) на общински обекти, заедно с намиращите се в тях съоръжения, движимо и недвижимо имущество”

 
Обществена поръчка:Охрана на общ.обекти в Община Пещера Печат Е-поща

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на охрана на общински обекти на територията на община Пещера“ с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Извършване на невъоръжена физическа охрана на общински обекти, заедно с намиращите се в тях съоръжения, движимо и недвижимо имущество” Обособена позиция №2 „Извършване на охрана със сигнално- охранителна техника (СОТ) на общински обекти, заедно с намиращите се в тях съоръжения, движимо и недвижимо имущество”

 
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Пещера Печат Е-поща

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Пещера

 
Публична покана ID 9033781 Печат Е-поща

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет:„Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на децата и младежите от Център за настаняване от семеен тип в гр.Пещера по сключен договор BG051РО001-5.2.12-0044 -  C0001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Бъдеще за всеки”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 7 от 21


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069