Вторник, 20 Апр 2021
Вие сте тук: Начало
Профил на Купувача

Съгласно Закона за обществените поръчки

"Профил на купувача" е Интернет-адрес на възложителя, който може да съдържа предварителните обявления, информация за поканите за представяне на оферти, сключените договори, прекратените процедури и всякаква полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес.ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩ.ПОРЪЧКА Печат Е-поща

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Осъществяване на мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности в изпълнение на проект: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията „Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово”

ДОГОВОР № BG161PO001/3.2-03/2012/013-U-07 от 21.12.2013г. сключен между Община Пещера и „ДЖЕЙ ВИ ПРО КОНСУЛТИНГ" ООД гр.София

Възложена обществена поръчка чрез публична покана, публикувана под №9023702 на 10.12.2013 г. в портала на обществените поръчки в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки

     ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 
ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩ. ПОРЪЧКА Печат Е-поща

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Изпълнение на СМР за доизграждане и рехабилитация на ВиК мрежа-гр.Пещера"

ДОГОВОР № DIR-51011116-C005-S-10 от 13.03.2013г сключен между Община Пещера и ЗЗД „АКВА ПРОДЖЕКТ-ПЕЩЕРА“ гр. София

Открита с Решение № 13 от 09.07.2012 г. ., публикувано под № 490340 от 10.07.2012 г.

   
 

в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки

Решение № 4 от 16.01.2013г. на Кмета на Община Пещера за обявяване класирането на участниците и участника определен за изпълнител

     ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 
ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩ.ПОРЪЧКА Печат Е-поща

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Осъществяване на строителен надзор по изпълнение на инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера” с два подобекта: Подобект №1 „Осъществяване на строителен надзор на обект: Изпълнение на СМР за доизграждане и рехабилитация на ВиК мрежа – гр. Пещера“ Подобект №2 „Осъществяване на строителен надзор на обект: Инженеринг (проектиране в работна фаза,съгласуване, изпълнение на строителство, авторски надзор, доставка и монтаж на технологично оборудване, обучение на персонал и пускане в експлоатация) на обект “Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Пещера”.

ДОГОВОР № Dir51011116-C005-U-12 от 26.09.2013г сключен между Община Пещера и "РУТЕКС" ООД гр. София

Открита с Решение № 22 от 23.10.2012 г. ., публикувано под № 505551на 24.10.2012 год.

 

в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки

Решение № 17 от 02.04.2013г. на Кмета на Община Пещера за обявяване класирането на участниците и участника определен за изпълнител

   ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 
ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩ.ПОРЪЧКА Печат Е-поща

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Осигуряване на подкрепа и съдействие във връзка с организация и управление на инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера”

ДОГОВОР № DIR-51011116-C005-U-11 от 18.04.2013г сключен между Община Пещера и ДЗЗД " МИСТ ДИЗАЙН" ГР. СОФИЯ

Открита с Решение № 14 от 13.07.2012 г. ., публикувано под № 493620 на 02.08.2012 год.

 

в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки

Решение № 12 от 08.03.2013г. на Кмета на Община Пещера за обявяване класирането на участниците и участника определен за изпълнител

   ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 
ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩ.ПОРЪЧКА Печат Е-поща

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Провеждане на мерки за информация и публичност за проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера”.

ДОГОВОР № DIR-51011116-C005-U-09 от 07.03.2013г сключен между Община Пещера и ЕТ “ПЕРСОНАЛ-КОНСУЛТ-ГАНЧО ПОПОВ“ ГР. СОФИЯ

Открита с Решение № 14 от 13.07.2012 г. ., публикувано под № 491156 на 13.07.2012 год.

 

в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки

Решение № 9 от 07.02.2013г. на Кмета на Община Пещера за обявяване класирането на участниците и участника определен за изпълнител

   ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 2 от 21


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069