Понеделник, 17 Дек 2018
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 560 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2018г., Протокол № 43
   ОТНОСНО: Предоставяне на Недвижим имот - частна общинска собственост – Проектен имот с идентификатор 56277.24.503, находящ се в гр. Пещера, местност «Ширинта» на наследниците на Аргир Йорданов Лазаров

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 559 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2018г., Протокол № 43
    ОТНОСНО: Предоставяне на Недвижим имот - частна общинска собственост – Проектен имот с идентификатор 56277.4.506, находящ се в гр. Пещера, местност «Ширинта» на наследниците на Аргир Йорданов Лазаров

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 558 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2018г., Протокол № 43

    ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – УПИ І-Ресторант, поща и магазин, кв. 26 по Регулационния план на с. Капитан Димитриево ведно с построените в него сгради, състоящ се от ПИ 36124.501.270 и ПИ 36124.501.282

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 557 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2018г., Протокол № 43
   Относно: Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 56277.505.102 по КККР на гр.Пещера, за който е отреден УПИ VІІІ-ОбНС, със засягане на съседните УПИ VІІ-ОбНС и УПИ ІХ-ОбНС, кв. 216, като страничната регулационна линия между УПИ VІІІ-ОбНС и УПИ ІХ-ОбНС минат по съществуващата имотна граница

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 556 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2018г., Протокол № 43
  Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.4.91 по КККР на гр.Пещера и отреждане в УПИ V-4.91, „Жилищно строителство“ в местност „Баташки път” по КККР на гр.Пещера и одобряване на приложеното задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 555 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2018г., Протокол № 43
     Относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.365 по КККР на гр.Пещера в местност „Лагера“ и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 554 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2018г., Протокол № 43

   Относно: Даване на разрешение за изменение на границите между имоти с идентификатор 56277.1.1224 по КККР на гр.Пещера /Гори и храсти в земеделска земя/ и имот с идентификатор 56277.1.1110 по КККР на гр.Пещера /За местен път/, местност Църнево, община Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 553 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2018г., Протокол № 43

   ОТНОСНО: За изразходване на част от средства от отчисленията събрани по реда на чл.64 от Закона за Управление на Отпадъците – ЗУО във връзка с дейности необходими за оптимизиране на количеството и начина на събиране на битовите отпадъци, които са изисквани в изпълнение и спазване на Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик и Закона за Управление на Отпадъците

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 552 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2018г., Протокол № 43

   ОТНОСНО: Одобряване и подписване на меморандум за сътрудничество между Община Пещера и Фондация „Фонд за инвестиции в общността-Пещера“ с предмет осъществяването на регулация и създаване на траен статут на жилища в местност „Орешака“ към кв. „Пирин“ в гр.Пещера, след влизане в сила на Общия устройствен план на гр.Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 551 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.11.2018г., Протокол № 43

   ОТНОСНО: Одобряване и подписване на меморандум за сътрудничество между Община Пещера и Фондация „Тръст за социална алтернатива“ с предмет осъществяването на урегулиране и законно застрояване на ПИ 56277.3.12.96, находящ се в м. „Луковица“ гр.Пещера.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 56


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216