Вторник, 20 Ное 2018
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 534 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.10.2018г., Протокол № 42

      ОТНОСНО: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Пещера.

Attachments:
Download this file (OS  VUTRESHNI PRAVILA.doc)OS VUTRESHNI PRAVILA.doc[ ]220 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 533 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.10.2018г., Протокол № 42

    ОТНОСНО: Определяне на възнаграждението на общинските съветници в Общински съвет - Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 532 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.10.2018г., Протокол № 42

  ОТНОСНО: Определяне на възнаграждение на Председателя на Общински съвет

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 531 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.10.2018г., Протокол № 42

   Относно: Приемане на изменениe и допълнениe на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера за мандат 2015-2019г., приет с Решение № 516/30.08.2018г. на Общински съвет Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 530 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.10.2018г., Протокол № 42

   ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за дейността на общинско социално предприятие по озеленяване в община Пещера, приет с Решение № 512/30.08.2018 г. на Общински съвет – Пещера.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 529 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 12.10.2018г., Протокол № 41

   ОТНОСНО: Удостояване със звание „Почетен гражданин на Пещера” Райна Владимирова Афионлиева

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 528 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.09.2018г., Протокол № 40

   Относно: Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии на деца без право на наследствени пенсии от починал родител.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 527 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.09.2018г., Протокол № 40
    Относно: Даване на разрешение за изработване за проект за ПУП-ПР за промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 56277.3.1615, който е земеделска земя с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път по КККР на гр.Пещера и право на преминаване през поземлен имот с идентификатор 56277.3.1387, който е земеделска земя с начин на трайно ползване – напоителен канал по КККР на гр.Пещера за улица и одобряване на задание.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 526 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.09.2018г., Протокол № 40
    Относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.4.23 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път” и одобряване на задание.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 525 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.09.2018г., Протокол № 40

    Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за отреждане на част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.1823 /проектен поземлен имот с идентификатор 56277.1.380 по КККР на гр.Пещера/ по КККР на гр.Пещера-държавна горска собственост, местност „Икочово“ в УПИ І-1.380, „Ферма за отглеждане на животни“ с площ от 0,4 дка. и одобряване на задание.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 2 от 55


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216