Вторник, 20 Ное 2018
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 504 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.06.2018г., Протокол № 37

   ОТНОСНО: Даване на съгласие и определяне на представител на Община Пещера в органите на управление на „Асоциация по В и К“ на обособена територия, обслужвана от „ВКС“ ЕООД гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 503 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.06.2018г., Протокол № 37

   ОТНОСНО: Предложение за включване на СУ „Св.Климент Охридски”- гр.Пещера и ОУ,,Петко Рачов Славейков“ – гр.Пещера в Списъка на средищните училища за учебната 2018/2019г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 502 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.06.2018г., Протокол № 37

   Относно: Прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 56277.501.58 по КККР на гр.Пещера между Община Пещера и наследниците на Иван Димитров Попов и Донка Кънчева Попова

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 501 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.06.2018г., Протокол № 37

   Относно: Искане за създаване на ново населено място „Свети Константин“ на територията на Община Пещера, област Пазарджик

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 500 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.06.2018г., Протокол № 37
   ОТНОСНО: Подаване на проектно предложение по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 499 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.06.2018г., Протокол № 37
   ОТНОСНО: Подаване на проектно предложение по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 498 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.06.2018г., Протокол № 37
   ОТНОСНО: Подаване на проектно предложение по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 497 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.06.2018г., Протокол № 37

   ОТНОСНО: Създаване на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи и приемане на Правилник за неговата организация и дейност.

Attachments:
Download this file (ПРАВИЛНИК .doc)ПРАВИЛНИК .doc[ ]1202 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 496 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.06.2018г., Протокол № 37

   ОТНОСНО: Информация за работата на Община Пещера с еврофондовете за периода Януари 2017 г.Юни 2018 г.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 495 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.06.2018г., Протокол № 37

   ОТНОСНО: Информация за работата на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейности по социално подпомагане.

 

Attachments:
Download this file (Informacia _ OSOKOSU.doc)Informacia _ OSOKOSU.doc[ ]65 Kb
Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 5 от 55


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216