Вторник, 20 Ное 2018
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 484 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.05.2018г., Протокол № 36

   ОТНОСНО: Информация за дейността на Общинските клубове: на пенсионерите, диабетиците и инвалидите.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 483 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.05.2018г., Протокол № 36

    ОТНОСНО: Информация за работата на Център за подкрепа на личностното развитие-Общински детски комплекс-гр.Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 482 Печат Е-поща

     На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.05.2018г., Протокол № 36

    ОТНОСНО: Информация за съвместната работа на Община Пещера и Дирекция «Бюрото по труда» гр. Пещера, пазара на труда и услугите по заетостта за 2017г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 481 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.04.2018г., Протокол № 35

   ОТНОСНО: Актуализация бюджета на Община Пещера за 2018 г. и разчета за капиталови разходи за 2018 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 480 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.04.2018г., Протокол № 35
    Относно: Съгласуване на Схема по чл.56 от ЗУТ за поставяне на покрит навес (тента) пред ресторант „Лазур“ гр.Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 479 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.04.2018г., Протокол № 35


    Относно: Съгласуване на Схеми по чл.56 от ЗУТ и провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на терени – публична общинска собственост

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 478 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.04.2018г., Протокол № 35

    Относно: Актуализира не състава на Наблюдателна комисия къмОбщински съвет – Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 477 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.04.2018г., Протокол № 35

   Относно: Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на земеделски земи.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 476 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.04.2018г., Протокол № 35

    Относно: Приемане на оценка за продажба на 1/3 идеални части от имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 56277.502.98 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 475 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.04.2018г., Протокол № 35
     ОТНОСНО: Обявяване на Поземлен имот с идентификатор 56277.4.667 за нпублична общинска собственост

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 7 от 55


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216