Събота, 13 Юли 2024
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 11 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2

    ОТНОСНО: Одобряване на длъжностно щатно разписание на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – гр.Пещера, считано от 01.12.2015г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 10 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2

   ОТНОСНО: Откриване на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания в гр.Пещера, община Пещера, област Пазарджик - 1 брой, с капацитет 14 места, делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2016г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 9 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2

  ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 889 на Общински съвет – гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.08.2015г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 8 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2

    ОТНОСНО: Изменение на Решение №899/18.09.2015г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 7 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2

    ОТНОСНО: Изменение на Решение №898/18.09.2015г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 6 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

    На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2

    ОТНОСНО: Определяне представител на Общински съвет- Пещера в Областния съвет за развитие

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 5 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

    На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2

   ОТНОСНО: Определяне представител на общински съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 4 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

    На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2
   ОТНОСНО: Избиране на Постоянни комисии към Общински съвет - Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 3 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието проведено на 26.11.2015г., Протокол № 2

   ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет –Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2015-2019г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 2 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

    На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 10.11.2015 год., Протокол № 1

   ОТНОСНО: Избор на временна комисия за подготовка на проект за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинска администрация

 

Продължение...
 
« НачалоПредишна616263646566676869СледващаКрай »

Страница 68 от 69


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069