Вторник, 20 Ное 2018
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 464 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.04.2018г., Протокол № 35

   ОТНОСНО: Отчет за икономическите резултати от дейността на „ОП Паркинги и пазари” за 2017г.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 463 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.04.2018г., Протокол № 35

   ОТНОСНО:Отчет за дейността на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура за 2017 година

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 462 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.04.2018г., Протокол № 35

    Относно: Отчет за икономическите резултати от дейността на „ВКС” ЕООД гр. Пещера за 2017 г.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 461 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34
   Относно: Приемане на изграждане за собствена сметка или финансиране от БИОВЕТ АД в размер на 266 552, 47 лв. /двеста шестдесет и шест хиляди петстотин петдесет и два лева/ на проект за изграждане на Многофункционална спортна площадка на открито в се от площадка за минифутбол, площадка за баскетбол и волейбол УПИ I-ЕСПУ, кв. 87 с идентификатор 56277.501.571 по плана на гр. Пещера, състояща, външно осветление, изграждане на алеи, беседка, фитнес площадка, маса за тенис озеленяване и видеонаблюдение, административен адрес: гр. Пещера, ул. Трети март № 2.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 460 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34

   ОТНОСНО: Предоставяне на Проектен имот № 433002, находящ се в с. Радилово, местност «Ръкава», на наследниците на Атанас Петров Кичуков

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 459 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34

   ОТНОСНО: Предоставяне на Проектен имот № 476002, находящ се в с. Радилово, местност «Ръкава», на наследниците на Атанас Петров Кичуков

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 458 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34

    ОТНОСНО: Предоставяне на Проектен имот № 548244, находящ се в с. Радилово, местност «Коритата», на наследниците на Атанас Петров Кичуков

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 457 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34
   ОТНОСНО: Предоставяне на Проектен имот № 548159, находящ се в с. Радилово, местност «Коритата», на наследниците на Атанас Петров Кичуков

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 456 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34
   ОТНОСНО: Предоставяне на Проектен имот № 468002, находящ се в с. Радилово, местност «Арапеница», на наследниците на Георги Петков Вачков

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 455 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.03.2018г., Протокол № 34
   ОТНОСНО: Предоставяне на Проектен имот № 243004, находящ се в с. Радилово, местност «Кътево кладенче», на наследниците на Никола Костадинов Лулов

 

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 9 от 55


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216