Сряда, 17 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Община Пещера ПРОЕКТИ Енергийна Ефективност

Договор № BG16RFOP001-2.001-0010-C01 - «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 1»

 Договор № BG16RFOP001-2.001-0114-С01 - «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера - ЛОТ 2»

Договор № BG16RFOP001-2.001-0134-C01 - «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3»

Договор № BG16RFOP001-2.001-0124-C01 - «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 4»

Договор № BG16RFOP001-2.001-0139-C01 - «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 5»

Договор № BG16RFOP001-2.001-0004-C01- «Повишаване на енергийна ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация гр. Пещера»

 Договор № BG16RFOP001-2.001-0111-C01 - «Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда в гр. Пещера: Ритуална зала, гр. Пещера»

Договор № BG16RFOP001-2.001-0005-C01 - «Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера»

Договор № BG16RFOP001-2.001-0007-C01 - «Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс»

Договор № BG16RFOP001-2.002-0028-C01 за реализация на проект: “Повишаване на енергийната ефективност на социални и жилищни сгради, находящи се в гр. Пещера- II“

НОВИНИ


 

 Годишен отчет за управлението на енергийната ефективност 2023г Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Новини

Годишен отчет за управлението на енергийната ефективност 2023г

 

 
Годишен отчет за управлението на енергийната ефективност 2022г Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Новини

Годишен отчет за управлението на енергийната ефективност 2022г

 
Информация Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Новини

РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ

по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.

 
Информация Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Новини

Информация

I. Краткорезюме на процедура BG16RF0OP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.

Община Пещера е конкретен бенефициент по Приоритетна ос 2: Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони» Оперативна програма «Региони в растеж» 2014 – 2020г. процедура BG16RF0OP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.

Целта на процедурата е повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор и на обществените сгради, да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по –високо качество на жизнената среда.

Продължение...
 
Важно!!! Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Новини

Община Пещера приканва всички Председатели на СС да направят проверка на текущото състояние на сградата и ако има направени подобрения и/или ремонтни дейности по сградата след извършеното обследване моля да бъде систематизирана информацията в писмо и да бъде входирано в ОЦУИГ Община Пещера.

 
Прессъобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Новини

Договор № BG16RFOP001-2.001-0007-C01 «Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс».Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 406 793,74 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

 

Договор № BG16RFOP001-2.001-0010-C01 «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 1»

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 1 973 649,76 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

Attachments:
Download this file (press.doc)Прессъобщение[ ]169 Kb
 
Прессъобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Новини

Договор № BG16RFOP001-2.001-0111-C01 «Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала, гр. Пещера».

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 207 999,97 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Договор № BG16RFOP001-2.001-0114-C01 «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 2»

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 776 717,78 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

 

Договор № BG16RFOP001-2.001-0134-C01 «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3»

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 671 040,29 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

Attachments:
Download this file (press1.doc)Прессъобщение[ ]179 Kb
 
Прессъобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Новини

Договор № BG16RFOP001-2.001-0139-C01 «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 5»

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 889 660,19 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

Attachments:
Download this file (press2.doc)Прессъобщение[ ]164 Kb
 
Прессъобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Новини

На 28.10.2016г. Кметът на Община Пещера – Николай Зайчев подписа договори за безвъзмездно финансиране на проекти за повишаване на енергийна ефективност Одобрени по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”:

Договор № BG16RFOP001-2.001-0004-C01 «Повишаване на енергийната ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация гр.Пещера». Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 677 762,27 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

Договор № BG16RFOP001-2.001-0005-C01 «Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр.Пещера».Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 790 422,31 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

           Договор № BG16RFOP001-2.001-0124-C01 «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 4»Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 1 061 911,05 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

Attachments:
Download this file (press3_20161101.doc)Прессъобщение[ ]173 Kb
 
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069