Събота, 13 Юли 2024
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-2

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0114-C02 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 2” на 21.03.2018 г. от 17:00 часа в залата на Общински съвет - Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17 ще се проведе публично събитие „Заключителна пресконференция“.

 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-2

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0114-C02 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 2” на 15.03.2018 г. от 17:00 часа на адрес: гр. Пещера, ул. „Свети Константин“ № 15 ще се проведе публично събитие „Рязане на лента“.

 
Прессъобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-2

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0114-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 2” Ви уведомяваме, че на 30.05.2017г. се подписа Акт образец 2а за откриване на строителни площадки и определяне на строителна линия на ниво на строежите на обектите включени в проектното предложение.

 
Протокол Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-2

Протокол №2

Attachments:
Download this file (Протокол №2 - Лот 2.pdf)Протокол[ ]530 Kb
 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-2

Мероприятие „Първа копка“ ЛОТ 2

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0114-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 2” на 30.05.2017г. от 17.30 часа се проведе официално мероприятие „Първа копка“ .

 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-2

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0114-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 2 ще се проведе работна среща.

На 29.05.2017 г. от 17.00 часа в Заседателна зала на Общински съвет – Пещера ще се проведе работна среща между представители на Община Пещера, избрания изпълнител за извършване на строително-монтажните работи Стенли-03“ ЕООД, строителен надзор, авторски надзор и председатели на сдруженията на собствениците

Целта на работната среща е запознаване и уточняване награфика за достъп до отделните самостоятелни обекти в сградите обект на интервенция и график за изпълнение на СМР.

 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-2

На  19.05.2017 г. Кмета на Община Пещера, Николай Зайчев, подписа Договор № BG16RFOP001-2.001-0114-C01-S-07 за осъществяване на стрoително-монтажни работи с „Стенли-03“ ЕООД, във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0114-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 2. Стойността на договора е 697 424,20 лв., а срокът на изпълнение е 180 календарни дни.

Предвижда се цялостно изолиране на сградите в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за Енергийна ефективност на сгради. Включително: Топлинно изолиране на външни стени, покрив, подмяна на съществуващата дървена външна дограма с нова.

Обекти на интервенция са 10 жилищни сгради:

1.ул. Петър Грънчаров № 3

2.ул. Старата крепост № 2

3.Апостолови и Шопови, ул.Д-р Петър Цикалов № 35

4.ул. Професор Янко Тодоров № 1 и 1А

5.ДА Лачеви, ул. Симон Налбант № 41а

6.Стаменови, ул.Симон Налбант № 34

7.ул. Михаил Такев № 128

8.ул. Свети Константин № 15

9.СС Димови, ул. Професор Янко Тодоров № 6

10.Виктория, ул. Св. Константин № 6-6а

 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-2

ПОКАНА

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ НА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ

„ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ПЕЩЕРА – ЛОТ 2”

Attachments:
Download this file (Pokana_Dneven red_OP6.docx)Pokana_Dneven red_OP6.docx[ ]122 Kb
 
Протокол Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-2

Протокол

Attachments:
Download this file (Протокол - Лот 2.pdf)Протокол - Лот 2.pdf[ ]301 Kb
 
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069