Сряда, 08 Дек 2021
Решения ОбС 2007-2011
РЕШЕНИЕ №675 Печат Е-поща

         На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2011 г., Протокол № 63

 

Относно: Участие на Община Пещера като водеща организация, за кандидатстване за финансово подпомагане на основание чл.6 от Наредба № 1 от 08.02.2007г. за условията и реда за финансово подпомагане от министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №674 Печат Е-поща

        На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2011 г., Протокол № 63

 

Относно: Допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

 

Attachments:
Download this file (reshenie 674-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №673 Печат Е-поща

          На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02. 2011 г., Протокол №63,

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пещера   

 

Attachments:
Download this file (reshenie 673-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №672 Печат Е-поща

          На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02. 2011 г., Протокол № 63,

 

ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище, представляващо апартамент № 15, находящ се на ул. "Хан Пресиан" № 10, вх. А, ет. 5.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №671 Печат Е-поща

         На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2011 г., Протокол № 63

 

Относно: Приемане на отчет на Кмета на Община Пещера за изпълнението на приетите актове на Общински съвет- гр. Пещера за периода юли 2010 – декември 2010 година

 

Attachments:
Download this file (reshenie 671-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №670 Печат Е-поща

            На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2011г .,  Протокол  №63,

 

ОТНОСНО:  Информация  за работа с еврофондове за периода нември 2010 г.- януари 2011 година.

 

Attachments:
Download this file (reshenie 670-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №669 Печат Е-поща

          На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2011 г .,  Протокол № 63,

 

ОТНОСНО:  Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Пещера през 2011 г.

 

Attachments:
Download this file (reshenie 669-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №668 Печат Е-поща

        На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2011 г., Протокол № 63

 

Относно: Отчет за дейността на ОбКБППМН към Община Пещера за 2010г.

 

Attachments:
Download this file (reshenie 668-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №667 Печат Е-поща

            На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2011 г .,  Протокол  № 63,

 

ОТНОСНО: Осигуряване на собствен принос по договор за безвъзмездна финансова помощ:   BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития" по приоритетна ос 1 на ОПРР «Устойчиво и интегрирано градско развитие», операция 1.1 «Социална инфраструктура».

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №666 Печат Е-поща

            На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 28.02.2011год., Протокол № 63

 

ОТНОСНО: Приемане на сборния бюджет на Община Пещера за 2011 г.

 

Attachments:
Download this file (reshenie 666-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb
Продължение...
 
« НачалоПредишна11121314151617181920СледващаКрай »

Страница 11 от 79


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069