Събота, 04 Дек 2021
Решения ОбС 2007-2011
РЕШЕНИЕ №65 Печат Е-поща

 

 

       На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 28.03.2008г., Протокол № 7

 

 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект на Община Пещера по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-01/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” по приоритетна ос 1 на ОПРР – “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. “Социална инфраструктура”, компонент 1 “Образователна инфраструктура”

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №64 Печат Е-поща

 

        На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 28.03.2008г., Протокол № 7

 

 

ОТНОСНО: Разкриване на Дневен център за възрастни хора с увреждания, с предоставяне и на седмична грижа

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №63 Печат Е-поща

              На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 28.03.2008г., Протокол № 7

 

ОТНОСНО: Отказ за закупуване на едноетажна масивна постройка-трафопост, със застроена площ от 35.00кв.м., попадаща в УПИ V ПК"Единство"/хлебозавод/ и в УПИ ІІІ Зеленина, в кв. 83 по ПУП на град Пещера

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №62 Печат Е-поща

 

 

      На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 28.03.2008г., Протокол № 7

 

 

 

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжността управител на “ВКС”-ЕООД-гр.Пещера на Апостол Георгиев Апостолов

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №61 Печат Е-поща

 

 

        На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 28.03.2008г., Протокол № 7

 

 

 

ОТНОСНО: Освобождаване от длъжността управител на “Инфрастройпродукт”-ЕООД-гр.Пещера на Костадин Ташев Тиков

 

 

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №60 Печат Е-поща

 

 

     На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2008г., Протокол № 7

 

 

 

ОТНОСНО: Даване съгласие Кметът на Община Пещера да предприеме действия за изготвяне на предварителен проект за обособяване на “ Градски културен център “ като пространствено единство с река “ Стара река “, за доразвитие на централния площад със средствата на устройственото планиране, организиране на открит конкурс за единно решаване на централната градска част на град Пещера в обхвата на сградата на общинска администрация, парковата среда на площада, новопредвидения културен градски център и изява на река “ Стара река “, както и контактните на тях градски елементи и предварителен проект за “ Търговски център “ на територията на Общински пазар – гр.Пещера, след което да премине към следващите фази и етапи на проектиране

 

 

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №59 Печат Е-поща

    На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 28.03.2008г., Протокол № 7

 

ОТНОСНО: Информация за работата на Общинска служба "Земеделие и гори" гр.Пещера

 

Attachments:
Download this file (reshenie 059-priljenie.doc)приложение[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №58 Печат Е-поща

         На Общински съвет гр.Пещера взето на заседанието, проведено на 28.03.2008год., Протокол № 7

 

ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Пещера за 2008 г.

 

Attachments:
Download this file (reshenie 058-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №57 Печат Е-поща

        На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието  проведено на 28.03.2008г. , Протокол № 7

 

ОТНОСНО: Приемане  отчета на бюджета на община Пещера за 2007 година и доклад за общинския дълг

 

Attachments:
Download this file (reshenie 057-prilojenie.doc)Приложение[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №56 Печат Е-поща

 

 

        На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 29.02.2008г., Протокол № 6

 

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж в полза на ЕВН “ България Електроразпределение”АД върху УПИ-VІ-027022, Трафопост/извън регулация/ в м.”Сребърница” по КВС землище Пещера – частна общинска собственост

 

 

Продължение...
 
« НачалоПредишна717273747576777879СледващаКрай »

Страница 72 от 79


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069