Събота, 04 Дек 2021
Решения ОбС 2007-2011
РЕШЕНИЕ №35 Печат Е-поща

На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 13.02.2008г., Протокол № 5

 

ОТНОСНО: Промяна на месечните такси за ползване на детски ясли и детски градини

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №33 Печат Е-поща

На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 13.02.2008г., Протокол № 5

 

ОТНОСНО: Привеждане на УПИ-І-Безвредна промишленост, в кв.164 по ПУП на Гр.Пещера – собственост на "Биовет" АД – гр.Пещера в съответствие с документите за собственост и построените на место трайни огради да съответния имот с планоснимачен номер 3480 по плана на гр.Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №32 Печат Е-поща

На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 13.02.2008г., Протокол № 5

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху УПИ-ХVІІ-2167, КОО, кв.129 по ПУП на гр.Пещера

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №31 Печат Е-поща

ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ №56/29.02.2008Г.

 

На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 13.02.2008г., Протокол № 5

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж в полза на ЕВН " България Електроразпределение"АД върху УПИ-VІ-027022, Трафопост/извън регулация/ в м."Сребърница" по КВС землище Пещера – частна общинска собственост

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №28 Печат Е-поща

На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 13.02.2008г., Протокол № 5

 

ОТНОСНО: Изменение на учредителния устав на "Инфрастройпродукт" ЕООД – гр.Пещера поради увеличаване на капитала на дружеството

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №27 Печат Е-поща

На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 13.02.2008г., Протокол № 5

 

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 687 взето с Протокол №55 от 26.09.2007г. на ОбС – Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №40 Печат Е-поща

ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ №71/28.03.2008Г.

 

На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 31.01.2008г., Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Изменение на чл.52, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Пещера и взаимодействието му с общинска администрация – Пещера 2007 – 2011г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №39 Печат Е-поща

ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ №71/28.03.2008Г.

 

На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 31.01.2008г., Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Доклад за самооценка на МБАЛ "Проф. Димитър Ранев" ЕООД – гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №38 Печат Е-поща

ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ №71/28.03.2008Г.

 

На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 31.01.2008г., Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Избор на одитор за МБАЛ "Проф. Димитър Ранев" ЕООД – гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №37 Печат Е-поща

ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ №71/28.03.2008Г.

 

На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 31.01.2008г., Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект на Община Пещера за финансиране по схема за безвъзмездна помощ по Програма ФАР BG 2005/017-353.10.02

Продължение...
 
« НачалоПредишна717273747576777879СледващаКрай »

Страница 75 от 79


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069