Събота, 04 Дек 2021
Решения ОбС 2007-2011
РЕШЕНИЕ №26 Печат Е-поща

ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ №71/28.03.2008Г.

На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 31.01.2008г., Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Промяна на цената на такса питейна вода, считано от 01.01.2008г.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №25 Печат Е-поща

На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 31.01.2008г., Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Поддържане на пътната и уличната мрежа в района на Община Пещера при зимни условия през оперативния сезон 2007 – 2008г.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №24 Печат Е-поща

На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 31.01.2008г., Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Приемане на Календарен план на Културните събития в община Пещера през 2008г.

 

Attachments:
Download this file (reshenie 024-prilojenie.doc)ПРИЛОЖЕНИЕ[КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА ПРЕЗ 2008 Г.]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №23 Печат Е-поща

На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 21.12.2007г., Протокол № 3.

 

ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение №7/30.11.2007г.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №22 Печат Е-поща

На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 21.12.2007, Протокол № 3

 

ОТНОСНО: Определяне представител на ОбС в в Общото събрание на Националното Сдружение на общините в Република България

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №21 Печат Е-поща

На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 21.12.2007г., Протокол № 3

 

ОТНОСНО: Промени по бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2007г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №20 Печат Е-поща

На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 21.12.2007г., Протокол № 3

 

ОТНОСНО: Участие на Община Пещера в сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна Група" за Община Пещера, гр.Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №19 Печат Е-поща

На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 21.12.2007г., Протокол № 3

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост-терен за паркинг, в улична регулация м/у о.т.451 и о.т.463,кв.110 по плана на гр.Пещера с обособени 16 бр. паркоместа

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №18 Печат Е-поща

На Общински съвет гр.Пещера,взето на заседанието,проведено на 21.12.2007 г., Протокол № 3

 

Относно: Вземане на решение за откриване на производство по отчуждаване на имоти № №015014, 015016, 015017, 015018, 015019, 015020, 015021 и 015035 от м."Лъката " по КВС на землище гр.Пещера за изграждане на ПСОВ

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №17 Печат Е-поща

На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 21.12.2007г., Протокол № 3

 

ОТНОСНО: Промени по бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2007г.

Продължение...
 
« НачалоПредишна717273747576777879СледващаКрай »

Страница 77 от 79


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069