Понеделник, 22 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Решения ОбС 2007-2011

Решения на Общински съвет Пещера през мандат 2007-2011 годинаРЕШЕНИЕ № 745 Печат Е-поща

 

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.06. 2011 г., Протокол № 69,

 

   ОТНОСНО: Намаляване на допълнителните резерви на "ВКС" ЕООД, гр.Пещера със стойността на ВиК мрежата, предмет на интервенция по проект "Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр.Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр.Пещера" по процедура BG161РО005/10/1.11/02/16 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 Е.Ж.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 744 Печат Е-поща

 

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.06. 2011 г., Протокол №69,

   ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 619/26.11.2010г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 743 Печат Е-поща

 

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието проведено на 30.06.2011г., Протокол № 69,

   ОТНОСНО: Приемане на Становище за опрощаване на дължими държавни вземания на г-жа Стефка Иванова Чолакова

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 742 Печат Е-поща

 

   На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.06.2011г., Протокол № 69,

   Относно:Допускане изработване на проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ с който отпада предвиждането на действащия регулационен план на град Пещера за кв. 36 в обхват улица с о.т. 347-348-356 /площад „Пиринчиев" – кръстовището между улица „Симон Налбант" и улица "д-р Петър Цикалов"/ и обособяване на на нов УПИ XLI-759, в кв. 36 по плана на град Пещера за имот с пл.№ 759.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 741 Печат Е-поща

   На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.06.2011г.,

Протокол № 69,

  Относно: Разрешаване одобряване на проект за ЧИ на ПУП- ПРЗ с който за част от УПИ III-Жилищн строителство, в кв. 124 по плана на град Пещера /частна общинска собственост/ се обособява нов УПИ-X-1947, вътрешно-квартална обслужваща улица с о.т.592а-591а-591в.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 7 от 158


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216