Вторник, 18 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Общински съвет Обявления на общ. съвет

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 22, АЛ.2 ОТ ЗМСМА Печат Е-поща

ПО АДМ ДЕЛО № 401/2018г. - АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Срещу Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера за мандат 2015-2019г.,приет с Решение № 3/26.11.2015г. на Общински съвет-Пещера.

ОТМЕНЯ Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера за мандат 2015-2019г.,приет с Решение № 3/26.11.2015г. на Общински съвет-Пещера.

С Решение № 388/от 20.06.2018г. на Административен съд- Пазарджик, постановено по адм.дело № 401/2018г.

 

Attachments:
Download this file (Решение №388.PDF)Решение №388.PDF[ ]1891 Kb
 
ОБЯВЛЕНИЕ по чл. 22 ал. 2 ЗМСМА Печат Е-поща

ПО АДМ ДЕЛО № 376/2017г. - АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Срещу Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.

ОТМЕНЯ се разпоредбата на чл.19, ал.8, във връзка с Глава IV - административно-наказателни разпоредби, чл.27, ал.2, т.6 и т.23 от Раздел I - такси за административно-технически услуги по устройство на територията, контрол по строителството и кадастър към тарифа по чл.3, ал.1  от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.

С Решение № 457/ от 12.10.2017г. на Административен съд- Пазарджик, постановено по адм.дело № 376/2017г.

Решение № 457

 
ОБЯВЛЕНИЕ по чл. 22 ал. 2 ЗМСМА Печат Е-поща

ПО АДМ Д. №742/2016г.- АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Срещу Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.

ОТМЕНЯ се разпоредбата на чл.4, ал.1, т.4 и т.5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ разпоредбите на цялата Глава IV - "Административнонаказателни разпоредби" от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.

С Решение № 669 от 28.11.2016г. на Административен съд- Пазарджик, постановено по адм.дело № 742/2016г.

 

 
ОБЯВЛЕНИЕ по чл. 22 ал. 2 ЗМСМА Печат Е-поща

ПО АДМ. Д. №130/2017г.- АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Срещу Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОТМЕНЯ  чл. 88, ал.1, т.10 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пещера.

С Решение № 193 от 19.04.2017г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по адм. дело 130/2017г.

 

 
ПО АДМ. Д. №130/2017г.- АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Печат Е-поща

 

 Срещу Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Attachments:
Download this file (жалба.PDF)жалба.PDF[ ]4745 Kb
 
ПО АДМ Д. №742/2016г.- АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Печат Е-поща

Срещу Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.

Продължение...
 
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216