Събота, 25 Юни 2022
Вие сте тук: Начало Избори 14.11.2021 г.
Избори 14.11.2021г.

Избори за президент и вицепрезидент на републиката, и за народни представители - 14.11.2021 г.Съобщение Печат Е-поща
Избори - Избори 14.11.2021г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Продължение...
 
Заповед Печат Е-поща
Избори - Избори 14.11.2021г.

З А П О В Е Д

№ 798

Гр.Пещера 29.10.2021 г.
    
ОТНОСНО: Образуване на секция за гласуване на избиратели с подвижна избирателна кутия в гр.Пещера в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, и за народни представители,    насрочени за 14.11.2021 г.

Подписаният Йордан Стоянов Младенов – Кмет на Община Пещера, като взех в предвид т.9 на Решение № 766-ПВР/НС/20.10.2021 г. на ЦИК, на основание чл.90, ал.2 от Изборния кодекс и чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ:

 1.ОБРАЗУВАМ подвижна СИК с №132100024 за избиратели с трайни увреждания, с адрес гр.Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17, партерен етаж.
 2.Настоящата заповед да се обяви публично чрез поставянето й на интернет страницата на Община Пещера и на информационното табло на Общинска администрация гр.Пещера.
 3.Копие от заповедта да се изпрати на РИК - Пазарджик.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Пещера.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ /П/
Кмет на Община Пещера

 
Съобщение Печат Е-поща
Избори - Избори 14.11.2021г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с насрочените избори за президент и вицепрезидент на РБългария, и за народни представители на 14.11.2021г., Общинска администрация напомня, че на 30.10.2021г., включително, изтича срока за:

- подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си правов изборното помещение;

- подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;

- подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за президент и вицепрезидент и за народни представители, членове на ЦИК, РИК и наблюдатели.

В тази връзка, е организирано дежурство на 30.10.2021г. от 09.00 до 18.00 часа, за да могат желаещите да подадат съответното заявление в Центъра за административно обслужване на Община Пещера, ул. «Дойранска епопея» №17.

 
Съобщение Печат Е-поща
Избори - Избори 14.11.2021г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

По повод предстоящите избори за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Централната избирателна комисия изработи 3 броя видео клипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите.

Видео клиповете могат да бъдат споделяни свободно и са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел „Разяснителна кампания“: https://www.cik.bg/bg/pvr-ns14.11.2021/campaign/video

Симулаторът на машинно гласуване е публикуван на интернет страницата на ЦИК: https://www.cik.bg/suemg_14.11.2021/

plakat

 
Заповед Печат Е-поща
Избори - Избори 14.11.2021г.

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали

Продължение...
 
« НачалоПредишна123СледващаКрай »

Страница 2 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069