Сряда, 17 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Общинска администрация Конкурси
Конкурси
Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

02.07.2024г.

Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

С п и с ъ к
на  оценен и класиран кандидат за длъжността „Социален асистент“
№ по ред Трите имена на лицето БРОЙ ТОЧКИ (подредени по низходящ ред, съобразно сбора от получените оценки от събеседването)
1 Станислава Недялкова Дамянова 7 точки

Кандидати, получили средноаритметичен брой точки по-малко от 3 не се одобряват за съответната длъжност.

Решенията на Комисията за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“могат да бъдат обжалвани пред Комисията за разглеждане на жалби и сигнали при предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ не по-късно от 7 (седем) дни след излагане на списъка в официалната интернет страница на община Пещера.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР: ................../П/....................                                                                                                                                                          (Галина Стоянова)

 
Списък на кандидати допуснати и недопуснати Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

01.07.2024г.

Списък на кандидати допуснати  и недопуснати до събеседване за подбор

на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

            І. Допуска до събеседване с цел изясняване на окончателната мотивация, готовността за работа и нагласите към различните целеви групи потребители, следния кандидат за длъжността “Социален асистент”:

1.      Станислава Недялкова Дамянова.

           ІІ.  Дата за провеждане на събеседване с  кандидата – 02.07.2024 г. от 10,00 часа.

 

ІІІ. Място на провеждане – Сградата на Община Пещера, с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, ет.2.

Списък на кандидати допуснати  и недопуснати до събеседване за подбор

на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

            І. Допуска до събеседване с цел изясняване на окончателната мотивация, готовността за работа и нагласите към различните целеви групи потребители, следния кандидат за длъжността “Социален асистент”:

1.      Станислава Недялкова Дамянова.

           ІІ.  Дата за провеждане на събеседване с  кандидата – 02.07.2024 г. от 10,00 часа.

ІІІ. Място на провеждане – Сградата на Община Пещера, с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, ет.2.

 
СЪОБЩЕНИЕ за класирането Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

03.06.2024г.,

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за класирането в проведената конкурсна процедура за длъжността Директор на Детска градина „Сокола“ гр. Пещера

На основание чл.95, ал. 3 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 34 от Наредбата № 16 от 1.07.2022г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността "директор" в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование и въз основа на Протокол № 3 от 31.05.2024г. и окончателните резултати, получени при провеждането му, Конкурсната комисия, назначена със Заповед № 423/20.05.2024г. на Кмета на Община Пещера, обявява следното:

  1. Окончателните резултати на кандидатите за длъжността Директор на ДГ „Сокола“ гр. Пещера
Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от писмения изпит Резултат от събеседването, което включва и решаване на казуси, и защита на концепцията за стратегическо управление Окончателен резултат
  1. Мариана Велкова
36 16.20 52.20
  1. II.Окончателно класиране за длъжността Директор на ДГ „Сокола“ – Пещера
  • Не класира кандидат за длъжността Директор на Детска градина „Сокола“ гр. Пещера.

Председател на Конкурсната комисия: /п/

Кръстина Андреева,

Председател на Конкурсната комисия

 
СЪОБЩЕНИЕ за класирането Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

03.06.2024г.,

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за класирането в проведената конкурсна процедура за длъжността Директор на Детска градина „Слънчо“ гр. Пещера

На основание чл.95, ал. 3 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 34 от Наредбата № 16 от 1.07.2022г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността "директор" в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование и въз основа на Протокол № 3 от 31.05.2024г. и окончателните резултати, получени при провеждането му, Конкурсната комисия, назначена със Заповед № 422/20.05.2024г. на Кмета на Община Пещера, обявява следното:

  1. I.Окончателните резултати на кандидатите за длъжността Директор на ДГ „Слънчо“ гр. Пещера
Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от писмения изпит Резултат от събеседването, което включва и решаване на казуси, и защита на концепцията за стратегическо управление Окончателен резултат
  1. Елена Паскалева
48 47.60 95.60

  1. II.Окончателно класиране за длъжността Директор на ДГ „Слънчо“ – Пещера

-          Първо място – Елена Паскалева.

Председател на Конкурсната комисия: /п/

Кръстина Андреева,

Председател на Конкурсната комисия

 
СЪОБЩЕНИЕ за класирането Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

03.06.2024г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за класирането в проведената конкурсна процедура за длъжността Директор на Детска градина „Иглика“ гр. Пещера

На основание чл.95, ал. 3 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 34 от Наредбата № 16 от 1.07.2022г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността "директор" в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование и въз основа на Протокол № 3 от 31.05.2024г. и окончателните резултати, получени при провеждането му, Конкурсната комисия, назначена със Заповед № 421/20.05.2024г. на Кмета на Община Пещера, обявява следното:

I. Окончателните резултати на кандидатите за длъжността Директор на ДГ „Иглика“ гр. Пещера

Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от писмения изпит Резултат от събеседването, което включва и решаване на казуси, и защита на концепцията за стратегическо управление Окончателен резултат

Десислава Иванчева

38 10 48

 

II.Окончателно класиране за длъжността Директор на ДГ „Иглика“ – Пещера

  • Не класира кандидат за длъжността Директор на Детска градина „Иглика“ гр. Пещера.

Председател на Конкурсната комисия: /п/

Кръстина Андреева,

Председател на Конкурсната комисия

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 16


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069