Понеделник, 02 Авг 2021
Решения ОбС 2019-2023
РЕШЕНИЕ № 270 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 29.07.2021 год., Протокол № 26

  ОТНОСНО: Приемане на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 269 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 29.07.2021 год., Протокол № 26
  ОТНОСНО: Одобряване на Партньорско споразумение между Община Пещера и Политехнически университет на Мадрид (UPM), АСОЦИАЦИЯ ЕКОСЕРВЕС (ECOSERVEIS), АСОЦИАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И РАЗВИТИЕ (ABD), АИСФОР СРЛ (AISFOR SRL), Община Парма (COMUNE DI PARMA), Сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие" (CSEG) и фирма „ВИЛАБС ОЕ" (VILABS) за изпълнение на дейностите по проект COOLtoRISE „Повишаване на информираността относно лятната енергийна бедност, за да намалим нуждите от охлаждане" по програма Хоризонт 2020.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 268 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 29.07.2021 год., Протокол № 26

     Относно: Отчет за проведените Обществени поръчки от Община Пещера за периода януари – юни 2021г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 267 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 24.06.2021 год., Протокол № 25

  Относно: Съгласие за категоризация на земеделска земя и извършване на предпроектно проучване за изграждане на фотоволтаична централа.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 266 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 24.06.2021 год., Протокол № 25

  Относно: Съгласие за категоризация на земеделска земя и извършване на предпроектно проучване за изграждане на фотоволтаична централа.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 265 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 24.06.2021 год., Протокол № 25

  ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост –ПИ с идентификатор 56277.3.1298, гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 264 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 24.06.2021 год., Протокол № 25

   Относно: Приемане на оценка и учредяване на право на пристрояване в имот частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.501.627 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 263 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 24.06.2021 год., Протокол № 25

  Относно: Даване на разрешение за изменение границите между поземлени имоти с идентификатори 56277.3.1128 и 56277.3.1092

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 262 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 24.06.2021 год., Протокол № 25

  Относно: Одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – подземно кабелно трасе 6 Kv с трасе в местност „Широките ливади" по КККР на гр.Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 261 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 24.06.2021 год., Протокол № 25
  Относно: Одобряване на проект за за ПУП - Парцеларен план за кабелно трасе 6 Кv от кабелна шахта в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1314 до кабелна шахта в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1312 по КККР на гр.Пещера, местност Луковица, собственост на „Биовет" АД.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 28


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069