Петък, 24 Мар 2023
Решения ОбС 2019-2023
РЕШЕНИЕ № 519 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.02.2023 год., Протокол № 51

   ОТНОСНО: Финансиране на подготвителни дейности по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I" по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 518 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.02.2023 год., Протокол № 51

  ОТНОСНО: Отпускане на краткосрочен безлихвен заем на „Автобусен транспорт – Пещера" ЕООД гр. Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 517 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.02.2023 год., Протокол № 51

   ОТНОСНО: Вземане на решение за пряко възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми на Община Пещера на „Автобусен транспорт-Пещера" ЕООД.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 516 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.02.2023 год., Протокол № 51

   ОТНОСНО: Съгласуване на Бизнес програма за развитието и дейността на „Автобусен транспорт – Пещера" ЕООД

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 515 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.02.2023 год., Протокол № 51

   Относно: Приемане на дарение след изграждането на водопроводна и канализационна мрежи, които ще обслужват квартали 182а, б, в, г, д, е, ж, и, к, включително връзки по ул. «Брегалница» и по ул. «Свобода», кв. Луковица», гр. Пещера, собственост на Фондация «Тръст за социална алтернатива»

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 514 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.02.2023 год., Протокол № 51

   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.503.867.1.3 и Сграда с идентификатор 56277.503.867.3 гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 513 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.02.2023 год., Протокол № 51

  Относно: Приемане на оценка и учредяване на право на пристрояване в поземлен имот с идентификатор 56277.501.10 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 512 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.02.2023 год., Протокол № 51

Относно: Приемане на оценка и учредяване на право на пристрояване към съществуващ Гараж с идентификатор 56277.504.447.1 в имот частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.504.447 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 511 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.02.2023 год., Протокол № 51

  

Относно: Приемане на оценка и учредяване на право на пристрояване към съществуващ Гараж с идентификатор 56277.504.447.2 в имот частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.504.447 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 510 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 28.02.2023 год., Протокол № 51

   Относно: Предоставяне право на безвъзмездно ползване на част от имот – частна общинска собственост на "Автобусен транспорт - Пещера" ЕООД

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 53


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069