Петък, 14 Юни 2024
Решения ОбС 2019-2023
РЕШЕНИЕ № 544 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.04.2023 год., Протокол № 53

    ОТНОСНО: Приемане на Общинската програма за закрила на детето за 2023г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 543 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

     На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 27.04.2023 год., Протокол № 53

      ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите извършени от Дирекция „Социално подпомагане" – Пещера, заложени в Общинската програма за закрила на детето за 2022 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 542 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.03.2023 год., Протокол № 52

  ОТНОСНО: Безвъзмездно и безсрочно предоставяне от Областна администрация Пазарджик на Община Пещера за управление и изпълнение на обществени функции на имот - частна държавна собственост съгласно Акт за частна държавна собственост № 7029, съставен на 16.11.2018г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 541 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.03.2023 год., Протокол № 52

   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 56277.504.390, гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 540 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.03.2023 год., Протокол № 52

   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 56277.504.423, гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 539 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.03.2023 год., Протокол № 52

   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 56277.504.446, гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 538 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.03.2023 год., Протокол № 52

   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 56277.504.445, гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 537 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.03.2023 год., Протокол № 52

  Относно: Прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 36124.501.492 по ПУП на с. Капитан Димитриево с Тодор Николаев Зайчев

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 536 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.03.2023 год., Протокол № 52

  Относно: Прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 36124.501.491 по ПУП на с. Капитан Димитриево с Тодор Николаев Зайчев

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 535 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.03.2023 год., Протокол № 52

   ОТНОСНО: Отказ на Община Пещера за изкупуване на недвижим имот - Сграда с идентификатор 56277.1.1751.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пещера, собственост на Стефан Иванов Балабанов, Живка Стойкова Балабанова и Златка Иванова Балабанова.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 9 от 63


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069