Четвъртък, 21 Яну 2021
Правилници на Общински съвет Пещера
ПРАВИЛНИК Печат Е-поща

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПЕЩЕРА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПЕЩЕРА

Приет с Решение № 21/30.01.2020г.на Общински съвет - Пещера, изм. и доп. с Решение № 169/26.11.2020г. на Общински свет- Пещера

Продължение...
 
ПРАВИЛНИК Печат Е-поща

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
“ПАРКИНГИ И ПАЗАРИ”

/Приет с Решение № 520/30.04.2010г., изм. и доп. с Решение № 587/31.08.2010г., изм. и доп. с Решение № 38/29.12.2011г.; изм. и доп. с Решение № 593/28.02.2019г./

Продължение...
 
ПРАВИЛНИК Печат Е-поща

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ

/Приет с Решение № 519, взето на 27.09.2018г. на Общински съвет Пещера/

Продължение...
 
П Р А В И Л Н И К Печат Е-поща

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ-ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ГРАД ПЕЩЕРА

/Приет с Решение № 227/28.12.2016г., изм и доп. с Решение № 394/28.12.2017г.на Общински съвет – Пещера./

 

Продължение...
 
П Р А В И Л Н И К Печат Е-поща

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО
ПРЕДПРИЯТИЕ “ЧИСТОТА И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

Приет с Решение № 389/30.09.2009 г. на Общински Съвет – Пещера, изм. и доп. с Решение № 638/29.12.2010г., изм. и доп. с Решение № 39/29.12.2011г., изм. и доп. с Решение 175/31.07.2012г., изм. и доп. с Решение 347/29.03.2013г., изм. и доп. с Решение 505/27.12.2013г., изм. и доп. с Решение № 616/14.05.2014г., изм. и доп. с Решение № 845/12.06.2015г., изм. и доп. с Решение № 880/18.08.2015г., изм. и доп. с Решение №131/30.06.2016г., изм. и доп. с Решение № 259/28.02.2017 г., изм. и доп. с Решение № 438/29.03.2018г., изм. и доп. с Решение № 513/30.08.2018г. на Общински Съвет – Пещера.

 

Продължение...
 
« НачалоПредишна123СледващаКрай »

Страница 1 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069