Неделя, 14 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Община Пещера ПРОЕКТИ
Проекти


Материали от проведено обучение 17.07.2023 Печат Е-поща
Проекти - BG06RDNP001-19.610-0060
 17.07.23 1
 17.07.23 2
Attachments:
Download this file (програма 17.07.2023.pdf)програма 17.07.2023.pdf[ ]475 Kb
Download this file (Презентация - 17.07.2023.pdf)Презентация[ ]1515 Kb
 
Еднодневно обучение - гр.Пещера 18/07/2023 Печат Е-поща
Проекти - BG06RDNP001-19.610-0060

610 0060

На 18.07.2023 г. (вторник)от 9:00 ч. ще се проведe еднодневно обучение - в залата на Общински съвет – Пещера на тема "Популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и процеса на разработване на Стратегия за ВОМР".

Обучението е отворено за всички желаещи да присъстват.

Обучението се провежда в изпълнение на Административен договор № РД50-102/29.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.610-0060 „Прилагане на подготвителни дейности от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. на територията на Община Пещера“, процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 
Прессъобщение - 14.07.2023г. Печат Е-поща
Проекти - BG16RFOP-8.006-0029

logo 0029 c01

   Кметът на Община Пещера – г-н Йордан Младенов подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №: BG16RFOP001-8.006-0029-C01 от 13.07.2023 г. за проект  „Подкрепа за Община Пещера по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“, процедура BG16RFOP001-8.006 - Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР.

   В рамките на проекта ще бъдат закупени необходимото оборудване с цел техническо доокомплектоване на работните места на ангажираните с проекти по ПРР 2021-2027 и необходимия специализиран софтуер, с който ще се обслужват задачите по изпълнение, управление и администриране на проектите по ПРР, свързани с устройството на териториите, регистъра на собствеността, екологията, пътната, образователната, здравната, социална и културната инфраструктура и други. 

   Служителите в общината ще придобият капацитет да изготвят пространствени анализи, планове и да извършват мониторинг на проекти, свързани с регионалното и пространственото развитие, произтичащи от Закона за регионално развитие от гледна точка прилагане на интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 – (ИТСР) в Република България и прилагане на плановете за интегрирано развитие на ниво община, необходимите обучения с цел повишаване на компетенциите на служителите, ангажирани с проекти по ПРР 2021-2027.

   Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 179 522, 27 лв. а срокът на изпълнение е 5 месеца.

 
Еднодневно обучение - гр.Пещера 17/07/2023 Печат Е-поща
Проекти - BG06RDNP001-19.610-0060

610 0060

На 17.07.2023 г. (понеделник)от 9:30 ч. ще се проведe еднодневно обучение - в залата на Общински съвет – Пещера на тема "Популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и процеса на разработване на Стратегия за ВОМР".

Обучението е отворено за всички желаещи да присъстват.

Обучението се провежда в изпълнение на Административен договор № РД50-102/29.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.610-0060 „Прилагане на подготвителни дейности от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. на територията на Община Пещера“, процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 
Материали от проведено обучение 13.07.2023 Печат Е-поща
Проекти - BG06RDNP001-19.610-0060
12.07.23 1 
 12.07.23 2
Attachments:
Download this file (програма 12.07.2023.pdf)Програма [ ]478 Kb
Download this file (Презентация - 12.07.2023.pdf)Презентация[ ]1924 Kb
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 6 от 21


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069