Вторник, 25 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Общинският съвет приема наредби, правилници, инструкции и решения по въпроси от местно значение, които се изпращат на областния управител и на кмета на общината в 7-дневен срок. Всички актове на общинския съвет се довеждат до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване и/или чрез Интернет.
Кметът на общината определя подходящо помещение в сградата на общината, където се съхраняват копия от актовете на общинския съвет от последните 10 години на хартиен носител и се осигурява достъп на желаещите граждани да ги четат на място в рамките на осемчасово работно време във всеки работен ден. На всеки гражданин, желаещ да получи копие от даден акт на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане.РЕШЕНИЕ №33 Печат Е-поща

На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 13.02.2008г., Протокол № 5

 

ОТНОСНО: Привеждане на УПИ-І-Безвредна промишленост, в кв.164 по ПУП на Гр.Пещера – собственост на "Биовет" АД – гр.Пещера в съответствие с документите за собственост и построените на место трайни огради да съответния имот с планоснимачен номер 3480 по плана на гр.Пещера.

Продължение...
 
« НачалоПредишна251252253254255256257258259СледващаКрай »

Страница 255 от 259


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216