Понеделник, 17 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало

Общинският съвет приема наредби, правилници, инструкции и решения по въпроси от местно значение, които се изпращат на областния управител и на кмета на общината в 7-дневен срок. Всички актове на общинския съвет се довеждат до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване и/или чрез Интернет.
Кметът на общината определя подходящо помещение в сградата на общината, където се съхраняват копия от актовете на общинския съвет от последните 10 години на хартиен носител и се осигурява достъп на желаещите граждани да ги четат на място в рамките на осемчасово работно време във всеки работен ден. На всеки гражданин, желаещ да получи копие от даден акт на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане.РЕШЕНИЕ №18 Печат Е-поща

На Общински съвет гр.Пещера,взето на заседанието,проведено на 21.12.2007 г., Протокол № 3

 

Относно: Вземане на решение за откриване на производство по отчуждаване на имоти № №015014, 015016, 015017, 015018, 015019, 015020, 015021 и 015035 от м."Лъката " по КВС на землище гр.Пещера за изграждане на ПСОВ

Продължение...
 
« НачалоПредишна251252253254255256257258259СледващаКрай »

Страница 258 от 259


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216