Четвъртък, 25 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Ноември 1999

Обявление

Печат Email
Вторник, 30 Ноември 1999г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 242/07.04.2021 г. на Кмета на Община Пещера за учредяване право на прокарване на „Кабелна линия  20 кV през поземлен имот с идентификатор 36124.520.93 с площ от 135 м. - общинска публична собственост, начин на трайно ползване: Пасище в местност”Джино блато“ по КККР на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера  пред Административен съд гр.Пазарджик.ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069