Вторник, 25 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Ноември 2004

Печат Email
Петък, 26 Ноември 2004г.

На 25 ноември в Община Пещера се проведе семинар на тема "Обща рамка на регулирането на стопанската дейност в Общината".
Община " Пещера е една от водещите общини в желанието си за подобряване на административното обслужване " заяви Златина Карова " юрист-консултант на Фондация за развитие на местното самоуправление (ФРМС).
Семинарът беше организиран ...

Печат Email
Петък, 26 Ноември 2004г.
По инициатива на Кмета на Община Пещера ? Георги Петърнейчев, обувни фирми от града, за втора поредна година направиха дарение за социално слаби деца от училищата в Община Добрич. В инициативата се включиха ...
Печат Email
Петък, 19 Ноември 2004г.
Както по-рано информирахме, с Решение на Общински съвет ? град Пещера беше актуализиран плана за регионално развитие в частта му ?Социални дейности? с разкриване на Дневен център за деца с увреждания. При вземане на решението беше направен подробен анализ на целевата група. Беше посочено, че децата с увреждания са 59, от които 15 в неучилищна възраст, 19 в училищна възраст, необхванати в учебни заведения и 25 в училищна възраст, посещаващи учебно заведение. Определи се капацитет от 24 деца, разделени на 2 групи по 12 деца. След допълнителен оглед на определената сграда и обсъждане на възможностите за увеличаване на капацитета ...
Печат Email
Понеделник, 08 Ноември 2004г.
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ? Община Пещера, откри гореща телефонна линия за помощ на деца и родители. На телефон 20-32 всеки работен ден от 14.00 до 16.30 часа, обажданията по различни проблеми, свързани с деца, ще бъдат приемани с цел оказване емоционална подкрепа и консултиране...
Печат Email
Понеделник, 01 Ноември 2004г.
Със заповед на кмета бе възложено започване на есенното почистване на общината на 30 октомври. Бе осигурен транспорт от ...


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069