Понеделник, 15 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Ноември 2006

Печат Email
Четвъртък, 30 Ноември 2006г.
Община Пещера ОБЯВЯВА:

1.Повторно провеждане на търгове с явно наддаване на 20.12.2006г. в стая 5-заседателната зала на Общинска администрация, за продажба на следните имоти-частна общинска собственост, както следва:

1.1.УПИ ІV-жилищно строителство, кв.193 А по ПУП на гр.Пещера, с площ 288 кв.м. при начална тръжна цена 2205 лв. от 9:30 ч.
1.2.УПИ V-жилищно строителство, кв.193 А по ПУП на гр.Пещера, с площ 353 кв.м. при начална тръжна цена 2703 лв. от 9:45ч.
1.3.УПИ VІ-жилищно строителство, кв.193 А по ПУП на гр.Пещера, с площ 206 кв.м. при начална тръжна цена 1578 лв. от 10:00ч.
1.4.УПИ VІІ-жилищно строителство, кв.193 А по ПУП на гр.Пещера, с площ 221 кв.м. при начална тръжна цена 1692 лв. от 10:15ч.

/виж по-долу/

Заловиха 5 бракониери в Купена

Печат Email
Четвъртък, 30 Ноември 2006г.
Пет бракониери в пещерския резерват Купена, заловиха преди дни служители на екоинспекцията в Пазарджик.На нарушителите са съставени актове, за случая е уведомен и шефът на държавното лесничейство в града, съобщи-ст. експерт Димитър Попов.От години гората в защитената територия е подложена на безпощадна сеч.От РИОСВ признаха, че на този етап са безсилни да спрат набезите на мургавите дървосекачи и ще търсят съдействие от полицията за справяне с проблема.
Печат Email
Вторник, 28 Ноември 2006г.
Първата стихосбирка "Потребен огън" излиза през 2002 година, която е потребност от огън да запали у нея поетичното и слово.
На 27 ноември от 17.300 часа в ресторанта на Търговска къща"Виктория" в гр.Пещера, бе представена от водещата Катя Данчева, втората стихосбирка"Искри от огъня" на Минка Халачева-Гемиева, с думите:...духът и е птица, и никога няма да се спре, жадуваща за живот и мир.
В стихотворението "Минало"-тя много красиво говори за своята мечта: ние живеем в реалния свят.Живейте с минало, живей сега.Природата, великият художник....и той е неговия неизменен страж в стихотнворението "Роден край", като е завладяна от поезията на Димчо Дебелянов със словата си ...поете по-жив си днес от всички живи......
Любовната тема, метафората, бликналите чувства ги показва авторката по чудесен начин със стихотворението "Парченца от обич"...вътрешното чувство и таланта прави нас съвършенни поети.

КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Г-Н СТЕЛИЯН ВАРСАНОВ, изпрати Поздравителен адрес с топли думи и пожелания към авторката г-жа Гемиева:

Печат Email
Понеделник, 27 Ноември 2006г.
Съкооператори и гости почетоха, пред паметната плоча, името на един от създателите на кооперация "Напредък" Юрдан Ташев в с.Радилово. В 16.00 часа на 24 ноември, бе открит празтика -100 годишнината от създаването на кооперация "Напредък" с.Радилово.
Свещенникът на с.Радилово Борис Манов, отслужи молебен с който съкооператорите откриха юбилея.
Председателят на кооперацията г-н Борис Манев, представи отчета за тазгодишната работа и предстоящите цели.
Водещата г-жа Лиляна Дончева обяви официалните гости:Кмета на с.Радилово-Петър Караджов, Емил Йончев-Председател на Областен съвет на БЗНС, Кмета на с.Главиница г-н Емил Христов, Александър Йончев председател на ЦКС, Александър Шишков Председател на кооперативен съюз, в.из.д.председател на РПК Пещера- г-жа Снежана Грозданова,секретар на Читалището г-жа Мария Ванчева, Александър Станишев пиар на Община Пещера, г-жа Любка Милова-бизнес дама.


Изпочупени 4 пейки в градския парк на 23 срещу 24 ноември

Печат Email
Петък, 24 Ноември 2006г.
Вандалщина, довела до изпочупването на 4 пейки в градския парк, констатира Общината на 24 ноември сутринта.

От Общината е алармирана Полицията, за разкриване на извършителят, извършителите.
Недупостимо агресивно поведение, е мнинието на съвестните граждани.

Затова,

Община Пещера приканва гражданите, към спазване на порядък в опазване на градския парк.

Като молим за съдействие, очакваме Вашите обаждания на тел.:41-63 или 22-16 при налична информация за проявената вандалщина.

САМО С ОБЩИ УСИЛИЯ, ЩЕ ОПАЗИМ ГРАДЪТ НИ И ЦЯЛАТА ОБЩИНА!!!

Семинар в Пещера на 29 ноември

Печат Email
Четвъртък, 23 Ноември 2006г.

Семинар на тема: Представяне на стратегия за развитие на Община Пещера, по програма "Активни услуги на пазара на труда" и програма "Планиране на местното икономическо развитие", ще се проведе на 29 ноември от 15:00 часа във Виенски салон, сградата на хотел-Пещера.

Доставчик на услугата е сдружение Национален център”Св.Георги”, сдружение Бизнес център-Пещера и Главболгарстрой АД-София.

Очаква се, стратегията за развитие на Община Пещера, да бъде поставена на предстояща сесия на Общински съвет. Официални гости, ще бъдат общински съветници.

Печат Email
Четвъртък, 23 Ноември 2006г.
Завърши в срок изграждането на детска площадка зад църквата "Св.Димитър"-гр.Пещера, по проект "Децата защото заслужават" на стойност 4980 лева в изпълнение на Община Пещера, “Инфрастройпродукт” ЕООД и “Гражданско сдружение за развитие-КРЕДО”, по програма “Подобряване на социалната среда” на Фондация за реформа в местното самоуправление.

Целта на проекта е да подобри социалната среда като възстанови и облагороди детска площадка и превърне зеленото пространство в красив кът за игра на най-малките и любим кът за отдих, което ще спомогне за по-пълноценно развлечение на децата от гр. Пещера; да провокира и ангажира младите хора, чрез включването им в процеса на реализиране на проекта, да изисква промяна в ценностната система и съпричастност към създаване и опазване на детски площадки и паркове, да повишава информираността на цялата общественост за ползата и красотата от реализирането на такъв тип дейности.*виж по-долу.

Директорите на училища и детски градини на форум 'Мениджмънт в образованието'в Копривщица

Печат Email
Сряда, 22 Ноември 2006г.
Лектори от Софийския университет”Климент Охридски”, съвместно с Регионалния педагогически център, ще изнесат лекции на тема “Мениджмънт в образованието” на предстоящия форум, на който са поканени и ще присъстват Директорите на училища и детски градини, както и Директор Дирекция “Образование” към Община Пещера, на 23 и 24 ноември в Копривщица.

Прозрачно управление в Общината

Печат Email
Вторник, 21 Ноември 2006г.
Във връзка с изпълнеинието на Стратегията за прозрачното управление и за превенция на корупцията и Писмо вх.№08-02-42/02.11.11.2006г. на Областен управител гр.Пазарджик, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.2 и ал.2 от ЗМСМА Кмета на Община Пещера г-н Стелиян Варсанов издаде Заповед, с която утвърди Мерки за противодействие и превенция на корупцията в Община Пещера през 2007г.

До края на 2006 година и Постоянни мерки:

1.Началник отдел"Човешки ресурси" и Директорите на Дирекции да изработят програма за обучение на служителите в ОА през 2007 година по проблемите на корупция и конфликт на интереси, като част от годишния план за обучение на служителите.

2.Главен експерт"ИТССИ" да поддържа в актуално състояние на специалния раздел "Антикурупция" в сайта на Община Пещера. Популяризиране на възможностите за сигнали чрез другите общински медии.

3.Младши екперт"Връзки с обществеността" да вземе допълнителни мерки за прозрачност в управлението чрез ежеседмично огласяване, чрез сайта на общината на оперативни и средносрочни управленчески решения, свързани със състоянието и развитието на общината.

4.Началник отдел"Човешки ресурси" да актуализира длъжностните характеристики за ръководните длъжности, с подробни описания на отговорностите при планиране, управление и контролиране на финансови и др. ресурси, при спазване на административните процедури.

Сътрудничество с Центъра за деца и възрастни в гр.Дъблин

Печат Email
Вторник, 21 Ноември 2006г.
ДЦДУ- гр.Пещера, работи в сътрудничество с Център за деца и възрастни в гр.Дъблин, който е оказал както методическа подкрепа на персонала при стартирането на дневния център, така и финансова помощ.
Предстои обмяна на опит между специалисти от двата центъра.
Страница 1 от 4


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069