Сряда, 06 Юли 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Ноември 2006

На вниманието на гражданите на Община Пещера

Печат Email
Вторник, 21 Ноември 2006г.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ЗАПОВЕД
№ 899
Гр.Пещера/ 20.11.2006 г.


Във връзка със зачестилите случаи на запалване съдържанието на контейнерите за смет от изхвърлени незагасени остатъци от твърдо гориво, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.92, ал.1, т.1, чл.104, ал.1, т.6, чл.106, ал.2, т.3 и чл.118, ал.1 от Закона за управление на отпадъците,

З А П О В Я Д В А М :

1. ЗАБРАНЯВАМ изхвърлянето на незагасени остатъци от твърдо гориво в контейнерите за смет.
2. ОПРЕДЕЛЯМ размер на санкции по чл.104, ал.1, т.6 и чл.106, ал.2, т.3 от ЗУО за нерегламентирано изгаряне на отпадъци:
- на физически лица – глоба 300 лева, а при повторно нарушение 500 лева;
- на еднолични търговци и юридически лица – 2 500 лева, а при повторно нарушение – 5 000 лева.
3. ОПРЕДЕЛЯМ длъжностни лица – актосъставители:
Лиляна Доганова – Ст.експерт: “Екология и социални дейности”
Мила Стефанова - Мл.специалист: “Чистота и опазване на околната среда”
инж.Методи Попов – контрольор на общински ЕООД
4. При невъзможност за установяване на нарушителите, нови съдове за смет ще бъдат доставяни след доброволно събиране и внасяне на необходимата сума от ползващите ги.
5. НАРЕЖДАМ Мл.експерт: “Връзки с обществеността” Александър Станишев да организира широка медийна кампания за огласяване на заповедта и щетите, които се нанасят от нерегламентираното изгаряне на отпадъците.

Препис от настоящата Заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на Заповедта ми възлагам на Тодор Чолаков – Зам.Кмет.ДД
Съгласувал:
Гл.юрисконсулт:
/Д.Семерджиева/ К М Е Т : /СТ.ВАРСАНОВ/


Печат Email
Понеделник, 20 Ноември 2006г.
С топлите слова от Директора на ОУ"П.Р.Славейков" г-жа Ламбрева, на 17 ноември, петък, бе открит патронния празник на ОУ"П.Р.Славейков".
Кмета на Община Пещера г-н СТЕЛИЯН ВАРСАНОВ изпрати ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС. Това чудесно послание, бе предоставено с огромно чувство на доброта, интелигентност, ораторско умение и доверие, от Директор Дирекция "Образование" г-жа СТОИМЕНОВА.


УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛАМБРЕВА,
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,
СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

За мен е удоволствие, най-сърдечно да Ви поздравя с Вашия патронен празник-ден в който отдаваме почит и преклонение пред святото и родолюбиво дело на Пeтко Славейков.


Печат Email
Петък, 17 Ноември 2006г.
19 НОЕМВРИ 2006 г. -ДЕН НА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ ПЪТНОТРАНСПОРТНИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ

ОБРЪЩЕНИЕ

НА Г-Н РУМЕН ПЕТКОВ -МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЬРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА

КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО

ПО ПЪТИЩАТА

УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ.

ВОДАЧИ НА МПС И ПЕШЕХОДЦИ

МИНИСТРИ И РЪКОВОДИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ,

КМЕТОВЕ И ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ,

УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ,

ОРГАНИЗАТОРИ И УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА,
Печат Email
Петък, 17 Ноември 2006г.
На 16 ноември-четвъртък в 17.00 часа, пред Общината се събраха запасни офицери, сержанти от запаса и резерва и ветерани от войната. Преминавайки през улиците на града, те с гордаст носеха в сърцата си духът на българският войн.
Срещата, премина в зала-ресторант на Плувният басейн.

Офицер от запаса Полковник Гюрджеклиев откри празника, с пламенна реч, изпълнена с много родолюбие, с гордост и признание от подвига на нашите войни.

С пламенните думи:"Горди сме ние Пещерци с 4 Пещерска дружина"започна родолюбивото си и признателно слово о.з.Полк.Попчев.

Призив до гражданите на Община Пещера

Печат Email
Сряда, 15 Ноември 2006г.
Уважаеми граждани
на Община Пещера,

Системно недобросъвестни граждани, изхвърлят незагасени изгорели отпадъци от печки, камини и други отоплителни уреди. По този начин се запалват контейнерите и кофите за смет, като така те биват повреждани и негодни за употреба. Димът и неприятната миризма, особено в зимния период, когато е по-ниско атмосферното налягане, са неприятни и нездравословни за всички хора, които живеят на територията на Община Пещера, както и неминуемата опасност от пожари.
ЗАТОВА ВИ МОЛИМ, ПЕПЕЛТА ДА БЪДЕ ЗАГАСЕНА С ВОДА, ПРЕДИ ДА БЪДE ИЗХВЪРЛЕНА В КОНТЕЙНЕРА.
Защо, заради някой недобросъвестни граждани, трябва Общината, да прибегне до неизвозване на сметта, докато нарушенията не престанат?
Призоваваме Ви, за по-голяма бдителност и при констатиране на такива нарушители, ОБАДЕТЕ НИ СЕ на тел.41-63 /през деня е горещия телефон/ или на тел.22-16 /дежурен по сигурност и аварии/ или на адрес http://www.peshtera.bg .
Само с общи усилия, ще бъдат наказани нарушителите, като им бъдат наложени глоби до 500 лева, съгласно санкциите на Наредбите на Общински съвет, чл.20 т.2 от Наредбата за опазване на територията на Община Пещера и Заповед на Кмета на Общината.

Обадете ни се !
тел.:41-63
или
тел.:22-16 ,
http://www.peshtera.bg

15 ноември 2006 г.
от Община Пещера

Печат Email
Вторник, 14 Ноември 2006г.
На 14 ноември, вторник 2006г. от 14.00 в читалище Развитие-гр.Пещера, се проведе 11 отчетно изборно събрание на Клуба на диабетика.
С умениeто си и дар слово, събранието бе открито и водено от секретаря на клуба г-н Васко Мулетаров.
Самодейна група Незабравка от Клуба Оптимист изпълни, по един чудесен начин, песните"Облаче ли бяло ", "Моя малка синьорита"от градския фолклор, "Ах върнете се млади години", рецитал "Не всичко е пари" изпълнен от Стоянка Динева и неовяхващи руски песни.
Председателя на Клуба на диабетика г-жа Трендафилова, представи отчет за периода от 01.01.2006г. до 14 ноември 2006г.
Печат Email
Вторник, 14 Ноември 2006г.
Официално, вчера понеделник-13 ноември от 16.00 часа бе открит първия магазин на ГЕРМАНОС в гр.Пещера.От името на г-н Стелиян Варсанов-Кмет на Община Пещера, зам.кмета г-н Зайчев, поздрави управителят на магазин ГЕРМАНОС г-н Стефан Гудов и служителите с ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС/виж по-долу/. Зам.кмета г-н Зайчев и г-н Алекси Димитров-Регионален мениджър продажби към ГЕРМАНОС прерязвайки лента официално потвърдиха откриването.
Във връзка с откриването на първия магазин на ГЕРМАНОС е била обявена томбола, в която са взели участие 15.000 души, като победителят е изтеглен в присъствието на нотариус на 10 ноември.

Умоляват се гражданите на Община Пещера

Печат Email
Петък, 10 Ноември 2006г.
Умоляват се гражданите на Община Пещера, при евентуална покупко-продажба, чрез Нотариус , на недвижим имот или автомобил, ДО СЕДМИЦА ДА УВЕДОМЯТ ДАНЪЧНО ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ-ПЕЩЕРА, което е на ІІ етаж в сградата на Общината.
Печат Email
Петък, 10 Ноември 2006г.
Община Пещера, “Инфрастройпродукт” ЕООД и “Гражданско сдружение за развитие-КРЕДО”, което е едно младо сдружение, но с големи амбиции-съвместно кандидатстваха и бяха одобрени и работят по програма “Подобряване на социалната среда” на Фондация за реформа в местното самоуправление с проект за възстановяване на детска площадка намираща се зад църквата “Св. Димитър”-гр.Пещера.
Наименованието на проекта е “За децата-защото заслужават!”.

Печат Email
Четвъртък, 09 Ноември 2006г.
Вече пета година се реализира проекта от Националната програма"От социални помощи към осигуряване на заетост"-ОСПОЗ-към Община Пещера.

Дирекция"Бюро по труда" предоставя на вниманието на гражданите следната заетост на работещите лица към програмата ОСПОЗ-2007г.:

Обект-Общински пазар-гр.Пещера, за Зимната подръжка и опесачаване на площади-7 работещи лица, Зимно поддържане на гробищен парк гр.Пещера-2 работещи лица, Зимна поддръжка на гробищен парк с.Радилово-1 работещо лице.
Почистване на вътрешни помещения на читалище"Развитие"-1 работещо лице, Почистване на вътрешни помещения на Общински културен дом-1 работещо лице, Почистване на вътрешни помещения на ОА-1 работещо лице, Почиствене на вътрешни помещения на Социален дом в кв."Луковица"-1 работещо лице, 11 общо работещи лица по линеен календарен план приложение-І.
Страница 2 от 4


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069