Четвъртък, 23 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Февруари 2006

Печат Email
Петък, 24 Февруари 2006г.

Във връзка с чл.11, ал.6 и чл.30, ал.4 от Закона за общинските бюджети и Заповед №96/21.02.2006г. на Кмета на община Пещера публикуваме Отчет за 2005г. и Проектобюджет за 2006г.

Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет, вижте графика по надолу. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се прилага като неразделна част на проекта на бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.

Предложения, мнения и препоръки може да напишете и в нашите форуми в сайта.

Печат Email
Петък, 17 Февруари 2006г.
По силата на своите законови компетенции общините са задължени да извършват широк кръг услуги за гражданите. В тази връзка общинска администрация Пещера измина дълъг процес на осмисляне и работа по проблема за подобряване на административното обслужване и решаване на няколко основни въпроса.
1.Как да предоставим дружелюбна и делова обстановка за потребителите на услуги.
2.Как да спестим на гражданите време и усилия.
3.Как да се елиминират възможни корупционни практики чрез пресичане на контакти между потребител и пряк изпълнител на услуги.
4.Как да поставим ясни правила, точен регламент и координация между дирекциите и отделите, извършващи административни услуги.
5.Да осигурим непрекъснат автоматизиран контрол от ръководството на действията на служителите при извършване на услуги.


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069