Четвъртък, 25 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Октомври 2007

Местни избори 2007 - Дежурни служители в съботните дни, 13 и 20 октомври

Печат Email
Петък, 05 Октомври 2007г.
Предвид обстоятелството, че сроковете посочени в чл.15, ал.2 и чл.17 ал.3 от ЗМИ изтичат в почивни дни са определени дежурни служители в Общинска администрация Пещера и в кметствата – с.Радилово и с.Кап.Димитриево, които
1. Ще приемат искания на избиратели за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, съгласно чл.15, ал.2 от ЗМИ, които се подават до 13 октомври 2007 г. (събота), включително и
2. Заявления за отстраняване на допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, съгласно чл.17 от ЗМИ, които се подават до 20 октомври 2007 г., включително.
Приемането на гражданите, разглеждането на исканията и заявленията на посочените в предходната т.1 дати ще се извършва в стая № 1 – Отдел “Гражданска регистрация и административно обслужване”, намираща се на първия етаж в сградата на Общинска администрация гр.Пещера от 8:30 до 12:30 и от 13:30 до 17:30 часа, съответно в кметствата с.Радилово и с.Кап.Димитриево.

Местни избори 2007 - Заповед за опазване на обществения ред

Печат Email
Петък, 05 Октомври 2007г.
С цел опазване на обществения ред и осигуряване на условия за спокойно произвеждане на местните избори насрочени за 28.10.2006 г., на основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от ЗМИ е издадена Заповед № 884/03.10.2007 г. на упълномощения ИД кмет на Община Пещера, с която се ЗАБРАНЯВА:
1.Продажбата на спиртни напитки от търговските обекти, питейните заведения, заведенията за обществено хранене и др. обществени места на територията на община Пещера през периода от 00:00 часа на 27 октомври до 10:00 часа на 29 октомври 2007 г.
2.Провеждането на всякакви масови прояви на открито на територията на община Пещера, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред на 27 и 28 октомври 2007 г.
Въведените забрани не се отнасят за обществени заведения, в които ще се провеждат семейни и обредни ритуали (сватби, кръщенета, тъжни обреди и помени).
При констатирано неизпълнение ще се ангажира административно-наказателната отговорност на виновните лица.

Печат Email
Вторник, 02 Октомври 2007г.
В изпълнение на Решение №224 на Общински съвет гр. Пещера, взето на заседание проведено на 25.02.2005год. и разпоредбите на чл.42 и чл.46 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и на основание Заповед №809/25.09.2007год. Дирекция "Общински пазари" - Община Пещера ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:
1.Монолитен павилион №2 на Общ.пазар с площ 24кв.м. и начална месечна наемна цена 150,00лв. с ДДС.
2.Метален павилион №9 на Общ.пазар с площ 7кв.м. и начална месечна наемна цена 120,00лв. с ДДС.
3.Метален павилион №13 на Общ.пазар с площ 9кв.м. и начална месечна наемна цена 150,00лв. с ДДС
4. Монолитен павилион №7 на Общ.пазарс площ 24кв.м. и начална месечна наемна цена 160,00лв. с ДДС.


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069