Понеделник, 15 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Ноември 2007

ПРОГРАМА за Коледните и Новогодишни празници 2007г.

Печат Email
Четвъртък, 29 Ноември 2007г.

П Р О Г Р А М А
За Коледните и новогодишни празници в Пещера

07.12.2007 г. Изложба – живопис на Борис Стайков
ч-ще „Развитие”
от 17.30 ч.

18.12.2007 г. Откриване на годишна изложба на
гал.”Проф.В.Стайков” клуб „П.Стайков”.Връчване на го-
от 17.30 ч. дишните награди за изоб.изкуство

19.12.2007 г. Коледен концерт с участието на ансамбъл
ч-ще „Развитие” „Славейче” и самодейци от ч-ще „Развитие”
от 17.30 ч. и културен дом

20.12.2007 г. „Коледна приказка за една ръкавичка”
ч-ще „Развитие” постановка за деца
от 10.30 ч.

21.12.2007 г. Изложба- живопис на Атанас Мулетаров
Ч-ще „Развитие” посветена на 82 години от рождението му
от 17.30 ч.

21.12.2007г. Благотворителен бал за децата сираци
НЕАТ клуб под патронажа на кмета на Пещера.
от 16.00 ч.

Паздр. адрес от Иван Димитров Председател на УС на НСМОПРБ,Обществен посредник-община Пазарджик

Печат Email
Сряда, 28 Ноември 2007г.
ДО
КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на Националното сдружение на местните обществени посредници в Република България ви поздравява с гласуваното ви от вашите съграждани доверие - да ръководите местната власт през мандат 2007 2011 година.
Убеден съм, че през следващите четири години ще работите за правото на добро управление и качествено административно обслужване на гражданите и техните организации във вашата община, като основно право, което не се ограничава единствено с действията на местната власт според предписанията на закона, а повелява върховенството на закона да се съчетава задължително с върховенството на правата на човека.
Търсете консенсус със съветниците от всички политически формирования за създаване и утвърждаване на институцията местен обществен посредник във вашата община. В сътрудничество с общинския съвет създайте всички нормативни и организационни предпоставки за ефективна работа на обществения посредник и добро му взаимодействие с местната администрация и органите на местно самоуправление, за да бъде той още един ефективен партньор и на кмета и на общинските съветници. Подкрепете избора на личности с авторитет и уважение сред вашите съграждани, които ще допринесат за преодоляване дистанцията между хората и администрацията, ще съдействат за зачитането на законите, удовлетворяване потребностите на гражданите, повишаване на прозрачността и ефективността на администрацията и качеството на обслужване.
Наред с институцията на националния омбудсман, институцията на обществения посредник във вашата общината, ще бъде неразделна част от механизмите за защита на основните човешки права и свободи, към които принадлежи и правото на добро административно обслужване.Пожелавам Ви успех и ползотворна работа, в името на хората от Вашата община през мандат 2007 - 2011 година!
С уважение:

Иван ДИМИТРОВ
Председател на УС на НСМОПРБ
Обществен посредник - община Пазарджик

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Вторник, 27 Ноември 2007г.
Съобщение:
С цел създаване на организация за незабавно реагиране на Община Пещера при подадени сигнали на граждани във връзка с бедствия и аварии и чл.44, ал.1, т.11, и ал.2 от ЗМСМА и Заповед на Кмета на общината №1003 от 27.11.2007 се предоставя на гражданите денонощна връзка на телефонен номер 6-22-16 с дежурните по “Общински съвет за сигурност” за приемане на сигнали, при наводнения и запалване на огньове на нерегламентирани места, както и при проблеми с уличното осветление.
Умоляваме гражданите за своевременно сигнализиране.

от Община Пещера

Поздравителен адрес от Енцислав Харманджиев-ГЛАВЕН ИЗП.ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД

Печат Email
Вторник, 27 Ноември 2007г.
ДО
Г-Н СТЕЛИЯН ВАРСАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАРСАНОВ,
Позволете ми да Ви поздравя с избирането на отговорния пост - кмет на Община Пещера.
Днес, когато България е реален член на Европейския съюз, тази управленска позиция е натоварена с важни и отговорни задължения, свързани с реализирането на местното самоуправление и развитието на общините. Тя е натоварена с високите изисквания на гражданите и поради мажоритарния характер на вота за местни органи на властта.
Хората, в това число и пощенските служители, очакват положителното развитие на регионите и общините да продължи, за да бъдат достигнати високи стандарти на качеството на живот, да бъдат решавани бързо и ефикасно специфичните проблеми на трудовата заетост, екологията, на транспорта, обществените услуги, строителството и много други, пред които се изправяме всекидневно.
Пожелавам лично на Вас и на общинските съветници успешен мандат в името на хората и просперитета на Вашия регион.
Уверявам Ви, че служителите на "Български пощи" ЕАД, които представлявам ще са първите, които ще подадат ръка на местното управление при реализирането на решенията, свързани с качеството на живота и благополучието на Вашия район.
НА ДОБЪР ЧАС!

ЕНЦИСЛАВ ХАРМАНДЖИЕВ
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Паздравителен адрес от Акад.Людмил Стайков

Печат Email
Вторник, 27 Ноември 2007г.
УВАЖАЕМИ Г-Н ВАРСАНОВ,

Приемете най-сърдечните ми благодарности за вниманието, което ми оказахте във връзка с моя юбилей.
Уверявам Ви, че за мен това беше голяма чест и ми донесе много радост и вълнение.
Искрено се надявам и занапред да имаме възможност да се срещаме - и все по хубави поводи!
С уважение - Людмил Стайков

Поздравителен адрес от Божидар Данев Председател на БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

Печат Email
Вторник, 27 Ноември 2007г.
ДО
Стелиян Варсанов
Кмет на община - Пещера,
област Пазарджик

Уважаеми господин Варсанов,
Поздравяваме Ви с постигнатият изборен ycnех!
Уверяваме Ви, че ако развитието на бизнесът в общината е Ваш приоритет, то в лицето на Българската стопанска камара ще имате безспорен съюзник.В тази връзка, изразявам готовността на българската стопанска камара и нейните членове за експертна помощ и подкрепа при осъществяването на управленските Ви приоритети за развитие и благоустройството, за превръщането на общината в модерен европейска център. Пожелавам Ви спорен мандат !
С УВАЖЕНИЕ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ
/Божидар Данев!
Ноември 2007 г.

Поздравителен адрес от Д-р Константин Тренчев, Президент на КТ'ПОДКРЕПА'

Печат Email
Вторник, 27 Ноември 2007г.
До г-н Стелиян Варсанов Кмет на гр.Пещера

Уважаеми г-н Варсанов,

Приемете искрените ми поздравления за гласуваното Ви от избирателите доверие и избирането Ви за кмет на Община Пещера.
Възползвам се от случая да Ви пожелая много здраве и успех в бъдещата Ви работа за укрепване на местното самоуправление и развитието на общината, и за превръщането й в по-добро място за живеене и работа.
Изразявам готовността на КТ "ПОДКРЕПА" и нейните структури за взаимоизгодното ни сътрудничество в полза на хората на наемния труд, които представляват решаващата част от подкрепилите Ви избиратели - за добруването им във Вашата община и за европейското бъдеще на Република България.

Д-р Константин Тренчев,
Президент на КТ "ПОДКРЕПА"
Вицепрезидент на Европейската конфедерация на профсъюзите

ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС на ИЛИЯ ТОНЧЕВ

Печат Email
Петък, 23 Ноември 2007г.
Община-Пещера
ДПХ-Секция клуб на художниците
"Петър Стайков"
ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС
на
ИЛИЯ ТОНЧЕВ
Откриване
23.11./петък/2007г. от 17.30ч.
в художествена галерия"В.Стайков"

ул."Д.Горов"№6 а, гр.Пещера

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Четвъртък, 22 Ноември 2007г.
Съобщение:
Водоснабдяването със стопанска вода в промишлената зона на гр.Пещера-северната страна, ще бъде спряно от 26.11.2007г до 30.04.2008г., поради изграждане на подпорни стени, дренаж и канализационна мрежа в УПИ-І-56/местността “Дръща”,след моста на изхода на гр.Пещера от дясна страна в посока гр.Батак/.Умоляваме гражданите за разбиране поради създаденото им неудобство.
от Община Пещера

Печат Email
Четвъртък, 22 Ноември 2007г.
О Б Я В А

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 987/ 21.11.2007 г. на Кмета на общината

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА”
Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069