Четвъртък, 30 Юни 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Декември 2007

Печат Email
Вторник, 11 Декември 2007г.

О Б Я В А
КМЕТСТВО РАДИЛОВО

на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 25/ 10.12.2007 г. на Кмета на Кметство Радилово

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СЕКРЕТАР” НА КМЕТСТВО РАДИЛОВО

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

 

Печат Email
Вторник, 11 Декември 2007г.

О Б Я В А
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1041/ 10.12.2007 г. на Кмета на общината

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
ДИРЕКТОР на ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

 

Печат Email
Вторник, 11 Декември 2007г.

О Б Я В А
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1042./ 10.12.2007 г. на Кмета на общината

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ”

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

 

Печат Email
Вторник, 11 Декември 2007г.

О Б Я В А
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1044/ 10.12.2007 г. на Кмета на общината

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “ГРАО”

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

 

Печат Email
Вторник, 11 Декември 2007г.
О Б Я В А
ОБЩИНА ПЕЩЕРА
на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1039./ 10.12.2007 г. на Кмета на общината

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

Печат Email
Вторник, 11 Декември 2007г.
О Б Я В А

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1040/ 10.12.2007 г. на Кмета на общината

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: Директор на Дирекция “Административно правно и информационно обслужване”

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

инж. Емил Якимов - Гл. експерт 'ИТиССИ' от община Пещера участва в дискусия организирана от МДААР

Печат Email
Вторник, 04 Декември 2007г.
Главен експерт "Информационна техника" и Служител по сигурността на информацията в община Пещера - инж. Емил Якимов участва в публична дискусия, организирана от Министерство на държавната администрация и административната реформа и фондация "Приложни изследвания и комуникации". Темата на дискусията „Приложение на системи с отворен код в държавната администрация” бе обсъждана много разгорещено. Целта на дискусията беше да се разгледат ползите и евентуалните проблеми при внедряването на алтернативен софтуер на този на Microsoft в работата на държавната администрация. Министър Василев бе категоричен, че няма да спре обществената поръчка за 60-те хиляди лиценза от Microsoft.
Инженер Якимов представи реализирания през 2004-2005г. “Проект FOSS* (#GLO/03/219) на програмата на ООН за развитие” в Община Пещера от Интернет Общество - България и други решения с отворен код, които се използуват в общината. С това той показа, че свободният софтуер и софтуера с отворен код имат място в държавната администрация.
"В България има много хора, които правят чудесни решения с отворен код като тези в Община Пещера, има хора, направили фантастичен превод на графичната среда GNOME, има хора, които всеки ден реализират разнообразни и пълнофункционални решения с отворен код. Тези хора са реални и са сред нас, но никой досега не е подал към тях ръката на желанието за разговор и диалог." - каза Йовко Ламбрев от IBM повреме на своята презентация.

*FOSS - Free and open source software - свободeн софтуер и софтуер с отворен код
Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069