Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Февруари 2007

Призовававаме гражданите на общината да заплатят такса радиовъзел от 7 лева, в срок до 30 април

Печат Email
Сряда, 28 Февруари 2007г.
От Община Пещера , призовават гражданите на общината да заплатят такса радиовъзел от 7 лева, в срок до 30 април 2007 година на 1 етаж - ОЦУГ-Общински център за услуги на гражданите.
На неплатилите, ще се наложи спиране на радиовръзката след 3 месеца от датата 30 април.
За повреди на радиовръзки може гражданите да сигнализират на тел.22-03, 22-08, 22-14, 22-31.
Затова още веднъж приканваме гражданите за съвестно отношение и за своевременно заплащане на такса радиовъзел.

Покана за 3-март

Печат Email
Вторник, 27 Февруари 2007г.
Приканваме гражданите на общината за участие на Националния празник на Република България -3-ти март, от 11:00 часа на пл."България"-гр.Пещера.

П Р О Г Р А М А
02.03.200Г. Поднасяне на венци и цветя на паметните плочи на загиналите за Освобождението на България

03.03.2007 Г.Отслужване на празнична литургия в чест
на Националния празник на Република България, в хр.”Св.Димитър”
от 9.00 ч.

03.03.200г. на пл."България" от 11:00 часа. Издигане на Националното знаме на Република България

03.03.3007 г. пл."България" от 11:15 ч..Концертна програма с участието на ансамбъл "Славейче".

Печат Email
Понеделник, 26 Февруари 2007г.
О Б Щ И Н А - П Е Щ Е Р А
О Б Я В Я В А

1. Провеждането на конкурс на 30.03.2007г. от 14.00 часа в стая №5 на І-ви етаж на Общинска администрация за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост Паркинг в зона «Център» - кв.115 по ПУП на гр.Пещера с цел регулиране движението на МПС при непрекъснат 24-часов режим на работа при следните условия:
Печат Email
Понеделник, 26 Февруари 2007г.
О Б Щ И Н А - П Е Щ Е Р А
О Б Я В Я В А
1. Провеждане на търг с явно наддаване на 20.03.2007 г. в стая №5 - заседателна зала на Общинска администрация за продажба на имот - частна общинска собственост, УПИ – ХІV – Жилищно строителство, търговия и услуги, кв.27 по ПУП на град Пещера с площ от 710.00 м2 – при начална тръжна цена 35 500 лева от 14:00 ч.
2. Тръжни документации може да се закупят до 17:00 ч. на 12.03.2007 г. от ОЦУИГ срещу заплатена сума от 50.00 лева.

Проведени две обществени обсъждани по проекто бюджета за 2007г.

Печат Email
Понеделник, 26 Февруари 2007г.
Обществени обсъждания на проект на бюджета на община Пещера за 2007г., се проведоха на 22 и 23.02.2007г от 17:00 часа в Заседателната залата на ОбС.Направените предложения, ще бъдът взети предвид и заложени в бюджета, информираха от общинска администрация.


Благодарствено писмо от Министрески съвет на Република България

Печат Email
Петък, 23 Февруари 2007г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В отдел „Приемна" на Министерския съвет постъпи писмо от името на гражданите на гр. Пещeра с посочен адрес за кореспондениця този на Община Пещера, с което се споделя мнение и се изразява подкрепа към осъдените български медицински сестри в Либия.
Бъдете убедени, че се отнасяме с изключителна отговорност към всички получени материали.
Оценявайки важността на въпроса, бихме искали да знаете, че усилията на правителството са насочени към благоприятно развитие на случая със задържаните и осъдени български медици, предприети са и продължават да се осъществяват различни действия в тази насока, с твърдото убеждение заневинността на нашите сънародници.
Уверяваме Ви. че Вашите виждания ще предоставим на компетентните институции, за да бъдат внимателно разгледани и обсъдени.
Благодарим за проявените гражданска позиция и съпричастност, както и за доверието към министър-председателя.
С уважение: Началник на отдел"Приемна": /Соня Божикова/
Печат Email
Четвъртък, 22 Февруари 2007г.

Заявление за участие в областните събрания за избор на делегати на учредителното събрание на Камарата на строителите може да подаде всяко лице, което осъществява строителна дейност на територията на Република България. Заявлението се подава до областния управител на областта, в която се намира адресът на управление на заявителя, не по-късно от 02.03.2007 г., в свободен текст и придружено от копие на документ за самоличност на физическото лице, което го е подписало, и удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от един месец от подаване на заявлението.
Формуляр за заявление може да получите в Община Пещера, І етаж, при мл.експерт"Връзки с обществеността" А.Станишев/тел.22-09/.

Разяснително обсъждане за бъдещата реконструкция на ул.'Михаил Такев'-гр.Пещера

Печат Email
Сряда, 21 Февруари 2007г.
Уважаеми съграждани, живущи на ул.”Михаил Такев”-гр.Пещера

П О К А Н В А М Е В И
да вземете участие на Разяснително обсъждане: свързано с бъдещата реконструкция на ул.”Михаил Такев”-гр.Пещера, на 27 февруари –вторник от 17:00ч. в заседателната зала на Общински съвет.

от Общинска администрация

Бюджет 2007г.и отчет 2006г. на община Пещера

Печат Email
Вторник, 20 Февруари 2007г.
Проект на бюджет на община Пещера за 2007г., ще бъде обсъждан на 22 и 23.02.2007г от 17:00 часа в Заседателната залата на ОбС.
Приканваме гражданите за участие!

Предложения проект на бюджет на община Пещера за 2007 година е изготвен съобразно нормативната база – Закона за държавен бюджет на Република България за 2007 година, публикуван в държавен вестник бр.108/2006 г., Закона за общинските бюджети, Решение №926/29.12.2006г. на МС за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата и определяне на стандарти за численост на персонала и стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности през 2007г., писмо ФО-02/12.02.2007г. на Дирекция “Финанси на общините” при Министерство на финансите” и на база прогноза за собствени бюджетни приходи и анализ на отчета на бюджета за предходните години.
Повече информация за проекто бюджета за 2007 и отчета за 2006г. може да намерите тук.
Предложения по проекто бюджета на община Пещера за 2007, може да изпращате на следния имейл адрес : Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Печат Email
Понеделник, 19 Февруари 2007г.
Навършват се 134 години от гибелта на Васил Левски

ЛЕВСКИ Е НАЙ-ВЕЛИКИЯТ БЪЛГАРИН!,
който още приживе с целостта на личността и идеите си, с единството на думите и делата си печели признание, а след героичната си гибел става знаме на всичко чисто, демократично и напредничаво в българското историческо развитие.
Наред с историческите си заслуги, Левски е неизменен “Апостол на българската свобода” и синоним на политическия и нравствен идеал на българина.
Бъдете горди с името на ЛЕВСКИ!!!,
призовава Кмета на Община Пещера г-н Стелиян Варсанов своите съграждани.

Поздравителен адрес до Дир.на ПГ ЛПМ"Васил Левски"-гр. Пещера -цялата статия
Страница 1 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069