Сряда, 29 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Април 2007

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Вторник, 03 Април 2007г.
СЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с изискванията на чл.15, ал.1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 10 април 2007 г. от 14:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Пещера (стая №5, I ет.) ще се проведе консултация за назначаване на секционни избирателни комисии.
Консултациите ще се проведат с местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции.

Печат Email
Вторник, 03 Април 2007г.
ОБЯВА

ОБЩИНА ГР.ПЕЩЕРА

ДИРЕКЦИЯ”ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ”


В изпълнение на Решение №224 на Общински съвет гр.Пещера, взето на заседание проведено на 25.02.05год. и разпоредбите на чл.42 и чл. 46 от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и на основание Заповед №268/27.03.07год.
Печат Email
Вторник, 03 Април 2007г.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

РЕШЕНИЕ №582/28.02.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.3, т.2, чл.31, ал.1 във връзка с чл.32, ал.3, т.1, от ЗПСПК и чл.5, чл.6, ал.1 и чл.9 от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение №525/30.11.2006 г. ОС – Пещера


7-април Великден

Печат Email
Вторник, 03 Април 2007г.
Поздравителен адрес от Кмета на Община Пещера г-н Стелиян Варсанов, послучай Великденските празници.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ
УВАЖАЕМИ ХРИСТИЯНИ,

Най-сърдечно ви поздравявам с Първият и най-големият от празниците на новозаветната църква - Великден, или Възкресение Христово.
На този ден се отбелязва възкресението на Исус Христос-Божият Син, който със смъртта Си изкупил греховете на човечеството, а с възкресението Си дал надежда за живот след смъртта.
Желая на всички вас и на вашите семейства много лично щастие, здраве и професионални успехи!
Нека се поздравим с традиционният поздрав “Христос возкресе!”.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА:
/СТЕЛИЯН ВАРСАНОВ/
07.04.2007г.
гр. Пещера.

8-април-Международен ден на ромите

Печат Email
Вторник, 03 Април 2007г.
Поздрав от Кмета на Община Пещера г-н Стелиян Варсанов, послучай наближаващият Международен ден на ромите 8-ми април.
Уважаеми съграждани роми,
Най-сърдечно ви поздравявам
с Международния ден на ромите 8 април!

На тази дата през 1971 година в Лондон се провежда първият ромски конгрес, с цел обединението и систематизирането на международното ромско движение, както и привличането на световната общност.
Избраното тогава знаме изобразяващо синьото небе, зелената земя и червеното колело-символ на постоянното движение напълно съответстват и днес, като характерна черта на ромите.
Пожелавам на всички вас и на вашите семейства много-здраве, лично щастие и реализация в обществото ни, общество което е неразделна част от Европейският ни дом.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА:
/СТЕЛИЯН ВАРСАНОВ/
08.04.2007г.
гр.Пещера

7-ми април-Световен ден на здравеопазването

Печат Email
Вторник, 03 Април 2007г.
С наближаващият празник 7-ми април-Световен ден на здравеопазването, Кмета на Община Пещера г-н Стелиян Варсанов поздравява работещите в здравеопазването.
УВАЖАЕМИ ЛЕКАРИ,
УВАЖАЕМИ МЕДИЦИНСКИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ

Радостен съм да ви приветствам с празника на работещите в здравеопазването-7април, Световен ден на здравето!
На днешния ден, е признанието и благодарността на българските граждани за вашия отговорен труд и хуманни усилия в здравеопазването.
Убеден съм, че с помощта на знанията и високия морал, който притежавате, нашето здравеопазване много скоро ще изпълни високите европейски критерий за по-добро здраве на гражданите.
Честит празник на работещите в здравеопазването!
Желая на всички вас и на вашите семейства много лично щастие, здраве и професионални успехи!

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА:
/СТЕЛИЯН ВАРСАНОВ/

07.04.2007г.
гр. Пещера.

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Понеделник, 02 Април 2007г.
Със Закона за опазване на земеделските земи се забранява изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци, а със Закона за горите се забранява паленето на огън в горите и земите от горския фонд извън определените, обезопасени и обозначени за това места.
Въпреки това недобросъвестни собственици и ползватели продължават да палят пасища, слогове, сервитутни ивици, стърнища и други растителни отпадъци. Продължават да се палят и огньове в горите извън определените за целта места.
Всичко това доведе до рязко увеличаване на пожарите в горите и полския фонд. По този начин се причиняват значителни имуществени вреди, а в някои случаи се стига и до човешки жертви.
В община Пещера е създадена организация за непрекъснато наблюдение и контрол, като при констатиране на нарушения ще бъде ангажирана административно-наказателната отговорност на виновните лица, и ще бъде търсена най-строга отговорност.
Наред с това ръководството на Общинската администрация умолява гражданите да сигнализират дежурния по “Общински съвет за сигурност” на тел.: 0350/2216 при всеки случай на запалвания в земеделския фонд, както и при палене на огньове в горите извън определените места.

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069