Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Май 2007

Засадиха над 100 иглолистни дръвчета на летовище Свети Константин

Печат Email
Петък, 11 Май 2007г.
Кметът на Община Пещера г-н Стелиян Варсанов, председателят на зелената партия Александър Каракачанов и ученици от СОУ”Св.Климент Охридски” засадиха над 100 иглолистни дръвчета на летовище Свети Константин. Инициативата на кмета е във връзка със 100-годишнината на училището и ще продължи и занапред.
Печат Email
Понеделник, 07 Май 2007г.
Служба по кадастъра гр. Пазарджик, на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), във връзка с чл.39, ал.2, ал.3, ал.5 и ал.6, чл. 41, ал.2 и ал.3 от Наредба №3/2005 год. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,
С Ъ О Б Щ А В А,

че е изработен график със Заповед № РД-16-3 от 09.01.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, обн. в ДВ бр. 10 от 30.01.2007г., е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на град Пещера, обл. Пазарджик. Определеното със заповедта правоспособно лице – “Кабинет ОБЕР” ООД – гр. София ще:

СЪОБЩЕНИЕ-във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент

Печат Email
Понеделник, 07 Май 2007г.
СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България ще се проведе обучение на секционните избирателни комисии.
Обучението ще се проведе от представители на Районата избирателна комисия в залата на читалище «Развитие» гр.Пещера на 9 май (сряда) от 17:00 часа.
Присъствието е задължително.

Печат Email
Понеделник, 07 Май 2007г.

О Б Щ И Н А - П Е Щ Е Р А

О Б Я В Я В А

 

1. Провеждане на търг с явно наддаване на 29.05.2007 г. от 10:00 ч. в стая №5 на І-ви етаж в Общинската администрация за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост - Паркинг с обособени 22 (двадесет и две) паркоместа в кв.111 по плана на гр.Пещера (зад сградата на общината).
Печат Email
Сряда, 02 Май 2007г.

СЪОБЩЕНИЕ
С цел опазване на обществения ред и осигуряване на условия за спокойно произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България със Заповед № 358/02.05.2007 г. на кмета на Община Пещера се ЗАБРАНЯВА:

Страница 3 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069