Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юли 2007

Печат Email
Понеделник, 30 Юли 2007г.
О Б Щ И Н А - П Е Щ Е Р А

ОБЯВЯВА

1. Провеждането на търгове с явно наддаване на 14.08.2007 г. в стая №5 на І-ви етаж в Общинската администрация за учредяване право на строеж за изграждане на:
1.1.Гараж №10 в УПИ VІІІ – Гаражи, кв.27 по ПУП на гр.Пещера, с площ от 21,50 кв.м при начална тръжна цена 1000,00 лв. от 10.00 часа.
1.2.Гараж №134 в УПИ VІІІ – Гаражи, кв.27 по ПУП на гр.Пещера, с площ от 21,50 кв.м при начална тръжна цена 1000,00 лв. от 11.00 часа.

Работна среща по съвместен проект

Печат Email
Понеделник, 30 Юли 2007г.
На 28 юли се състоя работна среща между представители на Община Пещера, делегацията от Община Бабаески - Турция и фонд ИГА. На срещата се договориха действия относно съвместния проект "Граждански диалог между Турция и Европейския съюз". Представители от Община Пещера ще посетят Община Бабаески от 9-ти до 11-ти август за сключване на споразумение за сътрудничество между двете общини. По същото време в община Бабаески ще се проведе фестивал на земеделието, в който ще вземе участие ансамбъл "Славейче".

Посещение на делегация от община Бабаески - Турция

Печат Email
Петък, 27 Юли 2007г.
По покана на Кмета на Община Пещера г-н Стелиян Варсанов днес 27 юли пристигна на тридневно официално посещение делегация от Община Бабаески - Турция. Съставът на делегацията се води от Халук Тезсезер - Кмет на Община Бабаески. Делегацията беше посрещната на входа на общината от деца в национална носия с пита и шарена сол. Посещението започна с работна среща в заседателната зала на Общинска администрация Пещера. В програмата на делегацията са включени срещи с представители на бизнеса в града. Гостите ще вземат участие в културната програма на традиционния събор на летовище св. Константин на 28 юли (събота). Деловата работа на делегацията е свързана и със съвместното сътрудничество между двете общини по изработването на проект за включване в Грантова схема за градове и общини - Граждански диалог между Турция и Европейския съюз.

Фолклорни групи от Грузия и Венецуела на 17 юли в с.Радилово-Община Пещера

Печат Email
Четвъртък, 12 Юли 2007г.
Фолклорни групи от Грузия и Венецуела на 17 юли в с.Радилово-Община Пещера Фолклорни групи от Грузия и Венецуела, ще участват в концертна програма в с.Радилово-Община Пещера на 17 юли 2007г. от 20.00 часа на площада.Чуждите групи са участници в 11 международен фестивал в София ”Витоша 2007г”.

СЪОБЩЕНИЕ-забрани за строителство, подготовката за строителство и изсичане на дървета и храсти

Печат Email
Четвъртък, 12 Юли 2007г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.37, ал.1, б. “б” от ЗАНН, чл. 54 от Наредбата за обществения ред,чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места и чл.44, ал.1, т.7, и ал.2 от ЗМСМА, Кмета на Община Пещера Стелиян Варсанов разпореди със Заповед №556/28.06.2007г.за длъжностно лице Аспарух Георгиев Бараков, който да следи за спазване на забраните за строителство, подготовката за строителство и изсичане на дървета и храсти на лет.”Св.Константин” през периода от 15 юли до 30 август 2007г.При констатиране на нарушения да съставя актове за установяване на административни нарушения /АУАН/.

Община Пещера

ВОЕНЕН ОТДЕЛ Община Пещера информира

Печат Email
Вторник, 10 Юли 2007г.
ВОЕНЕН ОТДЕЛ
ОБЩИНА ПЕЩЕРА
-----И Н Ф О Р М И РА----

Срокът за подаване на документи от кандидат-курсанти за приeмане в НВУ"В.Левски" и ВВМУ"Н.Й.Вапцаров" се удължава до 20.07.2007г. включително!

Пълна информация на Н-ка на Военен отдел Община Пещера, тел. 22-12

Н-к на ВОтд Община Пещера
мл.експерт: Русеков
Печат Email
Вторник, 10 Юли 2007г.
О Б Я В А

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА

ЗА КОНКУРСНА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ “ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” В ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ
Печат Email
Вторник, 10 Юли 2007г.
О Б Я В А

 

В предвид разпоредбата на чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.3, ал.1 от Наредба №9/26.06.2000 г. на МЗ и в изпълнение на Решение №510/29.09.2006 г., изм. с Решение №649/29.06.2007 г. на Общински съвет Пещера, Община Пещера обявява

КОНКУРС

за възлагане управлението на
МБАЛ “Проф.Д.Ранев” ЕООД гр.Пещера

При следните условия:
Печат Email
Четвъртък, 05 Юли 2007г.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ДО
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР
НАЧАЛНИК
НА РПУ-ПЕЩЕРА

Втора архиологическа находка от разкритата крепост до Пещера

Печат Email
Вторник, 03 Юли 2007г.
Част от красива сребърна огърлица е намерена на втория ден от започналите вчера архиологически разкопки до Пещера, на които бе разкрита крепост.Над 2/3 от крепостта в горния и край представляват големият интерес на архиолозите.Продължават разкопките поетапно, първо в долния край чрез разкриване на зидове от Крепоста и част от църквата Света Петка. Ръководителя на архиологическия екип ст.н.с. дин. Бони Петрунова и целият екип усърдно продължават разкопките на крепостта.

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069