Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Октомври 2008

НАРЕДБА за стопанисване и контрол на кучетата

Печат Email
Печат Email
Понеделник, 27 Октомври 2008г.
ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАКРИЛА НА ОБЩЕСТВЕНИ ДЕЦА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА

Постъпило е предложение с вх. № 11-00-88 / 23.07. 2008 година от Даниела Петърнейчева- прокурор при Районна прокуратура- гр. Пещера. В него се сочи, че са зачестили случаите на извършени престъпления и общественоопасни прояви, свързани с употребата на газово оръжие, което води до обществена необходимост от регулиране на посочените дейности и определяне на правила и ограничения при придобиването и употребата на такова оръжие.
Печат Email
Понеделник, 20 Октомври 2008г.
ПРОЕКТ НА НОВА ТАРИФА ПО ЧЛ.3, АЛ.1 КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Причините, които налагат приемане на посочената тарифа са свързани с настъпили изменения в нормативни актове с национално значение и постъпили докладни записки от ръководителите на административните звена в общинска администрация относно въвеждане на нови услуги, отмяна на съществуващи, промяна в наименованието или цени на услуги .
Печат Email
Петък, 10 Октомври 2008г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Във връзка с обявения конкурс за длъжността: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ “ПРОЕКТ, НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ” и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

Списък на допуснати кандидати:
Печат Email
Четвъртък, 09 Октомври 2008г.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА
И ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПЕЩЕРА

ВИ КАНЯТ
НА
14 .ОКТОМВРИ .2008г.

ЗАЕДНО ДА ЧЕСТВАМЕ ДЕНЯ НА
СВЕТА ПЕТКА - ЗАКРИЛНИЦА НА ПЕЩЕРА


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069