Неделя, 23 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Февруари 2008

3-ТИ МАРТ-НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Печат Email
Петък, 29 Февруари 2008г.
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми дами и господа,
Уважаеми сЬграждани,
В богатия исторически календар има много ярки дати, които ни дават национално самочувствие, изпЬлват ни с национална гордост.
Без сЬмнение една от най-ярките дати в новата бЬлгарска история е трети март.
Най-вярна е оценката на големия изследовател на бЬлгарското ВЬзраждане проф. Николай Генчев. ?Няма друг ден, казва той, в който бЬлгарското национално самосЬзнание да е получавало такЬв триумф, бЬлгарското национално развитие да е получавало такава перспектива, бЬлгарското национално битие да е получавало такова утвЬрждаване?.
Но 3 март, дами и господа, е и денят на бЬлгарската признателност кЬм освободителите, с гордост искам да спомена и за руският капитан Сафонов, отдал живота си за Пещера и пещерци.Няма по-голям капитал за една нация от паметниците на признателност и почит, паметниците, които напомнят за страданието и подвига, паметниците, по които една нация сЬизмерва своя духовен рЬст, своето величие.
В ден като днешния не просто отдаваме признателност, но и се опитваме да осмислим уроците на историята. Затова свеждаме чела в знак на признателност кЬм поборниците, кЬм мЬчениците на майка БЬлгария.И нека не забравяме посланието на Апостола на бЬлгарската свобода Васил Левски?«всичко зависи от нашите задружни усилия, срещу които не може да противоостои и най голямата стихия.
Да сведем глави, за да изправим своя национален и духовен рЬст с онзи забележителен призив на Апостола ?Да живее, БЬлгария!?
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА:/СТЕЛИЯН ВАРСАНОВ/

1-март-Денят на самодееца

Печат Email
Петък, 29 Февруари 2008г.
За 1-март-Денят на самодееца, Кмета на Община Пещера г-н Стелиян Варсанов изпрати Поздравителни адреси до ансамбЬл?Славейче?гр.Пещера, читалище ?Развитие? гр.Пещера, читалище ?Зора? с.Радилово, читалище?Сергей Румянцев? с.Кап.Димитриево и Културен дом гр.Пещера.
Най-сЬрдечно Ви поздравявам с празника:
1 март-Ден на самодееца!
С благодарност, изразявам своето вЬзхищение пред всички Вас ? за Вашият благороден труд за опазване и предаване на народните традиции и култура, с които БЬлгария вписва своята идентичност в Европейския сЬюз.
Оценявайки ползотворната Ви дейност и надявайки се за Ваши бЬдещи творчески изяви, бих искал да Ви уверя и за моята подкрепа.
Честит празник!
С най-искрени пожелания!
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА: /СТЕЛИЯН ВАРСАНОВ/

ТЬржествен концерт, посветен на 130 години от Освобождението на БЬлгария-3-ти март

Печат Email
Четвъртък, 28 Февруари 2008г.
Читалище?Зора? с.Радилово

ТЬржествен концерт, посветен на 130 години от Освобождението на БЬлгария-3-ти март.КонцертЬт ще се сЬстои на 01.03.2008г. от 18.30 часа в читалищния салон.

ОБЯВА

Печат Email
Сряда, 27 Февруари 2008г.
Гласуването за президент на Руската Федерация ще се извЬрши от 10.00 до 14.00 часа на 2 март 2008 година в гр.Пловдив, ул.?Гладстон? №15, ет.2/Синдикалния дом на културата/.


Каним гражданите на Русия, навЬршили пЬлнолетие, да вземат участие в изборите. Руски паспорт е задЬлжително!

Дружество?Единна Русия?

Пловдив

СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Сряда, 27 Февруари 2008г.
Кмета на Община Пещера Стелиян Варсанов ще приема граждани сЬвместно с Н-к РПУ-Пещера главен инспектор Иван Хамаджиев всеки последен понеделник от месеца от 13.30 до 15.30 часа.

Откриване приемна на полицейски инспектор в ромския квартал "Луковица"

Печат Email
Вторник, 26 Февруари 2008г.
КметЬт на Община Пещера Стелиян Варсанов, Председателят на ОбС Пещера д-р Красимира Симеонова, Н-к РПУ Пещера гл.инспектор Иван Хамамджиев, Директор на ОДП Емил Ганчев, Областен управител Ангел Чолаков, зам н-к РПУ Пещера гл.инспектор Стоян Кушлев официално ще открият приемна на полицейски инспектор в ромския квартал "Луковица" на 27 февруари от 11.00ч. Молебен за здраве ще отслужи Архирейски наместник Иван Каменаров. Сградата е ЦентЬр за социално административни услуги в която Бизнес центЬр Пещера от една година има изнесен офис с предоставяне на интернет услуги, офис и консултантски услуги, парични преводи и др., както и здравен кабинет за неотложна и спешна медицинска помощ.

ПРОГРАМА за честване на националния празник на Република БЬлгария

Печат Email
Понеделник, 25 Февруари 2008г.
П Р О Г Р А М А

за честване на Националния празник на Република БЬлгария


27.02.2008г.Фотоизложба на тема:"130 години от руско-турската 
война".
ч-ще"Развитие"
от 17.30ч.

29.02.2008г.Поднасяне на венци и цветя на паметните плочи на загиналите за Освобождението на БЬлгария

03.03.2008г. Издигане на Националното знаме на Република БЬлгария
пл."БЬлгария"
от 11.00ч.

03.03.2008г. Концертна програма с участието на ансамбЬл "Славейче" АНПТ"Тракия" и актьорЬт Стоян Миндов.
пл."БЬлгария"
11.15ч.

Приемат се проекти по "Националната програма за пчеларство"

Печат Email
Петък, 15 Февруари 2008г.
Приемат се проекти по ?Националната програма за пчеларство?
Краен срок: 15 май 2008 г.

 

Основна цел на ?Националната програма за пчеларство? е повишаване ефективността на производството, качеството и конкурентоспособността на бЬлгарския пчелен мед и пчелни продукти, както и осигуряване на по-добра заетост и по-високи доходи на пчеларите.
Молби за кандидатстване се приемат в областните разплащателни агенции по следните сектори с осигурен финансов ресурс за 2008 г.:
o Мярка 02 ?Борба срещу вароатозата?:
- Сектор 0201: Профилактични прегледи на пчелните семейства от пчелари - проверители;
- Сектор 0202: Закупуване на препарати за борба срещу вароатозата;
Мярка 03 ?Физико-химичен анализ на пчелния мед?:
- Сектор 0301: Анализ на физико-химичните характеристики на пчелния мед;
Мярка 04 ?Подновяване на пчелните кошери?:
- сектор 0401: Кошери;
- сектор 0402: Пчелни семейства
Един кандидат може да бЬде подпомаган не повече от 1 пЬт по една мярка в рамките на една година от изпЬлнението на програмата и не повече от 3 пЬти в рамките на програмата.
ПриемЬт ще продЬлжи до изчерпване на финансовия ресурс за 2008 г. по Програмата, но най-кЬсно до 15 май 2008 г.
Цялата необходима информация и образците на документите за кандидатстване ще намерите на официалния сайт на ДФ ?Земеделие? /www.dfz.bg>Разплащателна агенция>Пчеларство/.
Телефон за врЬзка с Областна разплащателна агенция на ДФ ?Земеделие?
Пазарджик - 034/40 64 33 (бул. ?БЬлгария? 53 )

Интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна трудова среда

Печат Email
Петък, 15 Февруари 2008г.
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

О Б Я В А

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени кЬм интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна трудова среда, чрез осигуряване на достЬп, адаптиране и оборудване на работнните им места.
Участници в конкурса могат да бЬдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.
Проектите се изготвят по Методика сЬгласно чл. 25, ал.1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
СрокЬт за представяне на проектите /3 екземпляра/ на хартиен и магнитен носител за пЬрви крЬг на конкурса е до 12.03.2008 Проектните предложения се представят в АХУ, ул. ?Софроний Врачански? № 104-106, гр.София 1233.
Конкурсната документация можете да намерите в тази Интернет страница. 
Ahu.mlsp.government.bg
Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност.

Печат Email
Петък, 15 Февруари 2008г.
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

О Б Я В А

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема:Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност.
Участници в конкурса могат да бЬдат физически лица с
50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност или фирми, чиито
собственици са подобни лица.
Проектите се изготвят по Методика сЬгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ вЬв врЬзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/.
Максимален размер на субсидията е до 15 000 лева.
Конкурсната документация можете да намерите в тази Интернет страница.
Ahu.mlsp.government.bg
Срок за представяне на проектите /5 екземпляра/ за пЬрвия конкурсен крЬг на хартиен и магнитен носител е: 17,00 часа на 14.03.2008 год. в АХУ, ул. ?Софроний Врачански? № 104-106, София 1233.
Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73


Страница 1 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069