Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Февруари 2008

Стартира процедура за избор на ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК

Печат Email
Вторник, 05 Февруари 2008г.
На четвЬрто си заседание на 31 януари 2008 година Общински сЬвет Пещера прие с 20 за от общо 20 присЬстващи общински сЬветници проекто решение за стартиране на процедура за избор на обществен посредник на Община Пещера и избор на временна комисия от 9 членове за избиране на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник. За председател на временната комисия бе избран Георги ВрЬбчев и членове: от ОбС Пещера: ПетЬр Хамамджиев, Юксел Яшаров, Зехра Алиш, Васил Филев,Георги Стоилов, от Общинска администрация: Зам кмет Атанас Стоилов и Мл.юристконсулт Татяна ГЬлабова и за представител на медия Костадин Костадинов.
Страница 3 от 3


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069