Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Март 2008

Кмета на община Пещера г-н Стелиян Варсанов предостави специализиран транспорт за ДЦДМУ

Печат Email
Петък, 28 Март 2008г.
На сесия на ОбС Пещера днес Кмета на община Пещера Стелиян Варсанов връчи ключовете и документите на специализиран транспорт, на Директора на дома Дафинка Шопова, транспорт който бе закупен за нуждите на Дневен център за деца и младежи с увреждания. Под патронажа на Кмета на община бе поета инициатива с цел набиране на средства от дарители и с помощ от общината бе осъществено това начинание. Варсанов отправи благодарност към всички дарители и напомни за необходимостта от този специализиран превоз , който ще обслужва не само гр.Пещера , а и вече с.Радилово и с.Капитан Димитриево.
СЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Сряда, 26 Март 2008г.

С цел създаване на оптимална организация за движението на моторни превозни средства в района на Общински пазар гр.Пещера е издадена Заповед №184/24.03.2008 г. на кмета на Община Пещера, с която е утвърден График за зареждане на търговските обекти, щандове и маси в района на Общинския пазар с моторни превозни средства (МПС) както следва:

а)През зимния период (от 30 октомври до 30 март) - от 16:00 часа до 9:00 часа сутринта;

б)През летния период (от 30 март до 30 октомври) - от 18:00 часа до 8:00 часа сутринта.

През определеното в графика време за зареждане на търговските обекти не се събира такса “Вход” от водачите на МПС.

При продажба с превозни средства, както и за паркиране на превозни средства със стока във връзка с извършваната търговската дейност се събира такса, определена с Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера. В тези случаи такса “Вход” не се събира.

Съобразно установения график контролните органи ще следят за спазване на установените ограничения за паркиране на МПС на територията на Общинския пазар.

Среща на Петя Ставрева със земеделци от община Пещера

Печат Email
Понеделник, 24 Март 2008г.
По покана на Кмета на община Пещера Стелиян Варсанов евродепутатката от ПП”ГЕРБ” Петя Ставрева се срещна със земеделци от общината в събота на 22 март.”Инициативата трябва да дойде от вас” призова земеделците Петя Ставрева, а кметът Варсанов инициира веднъж месечно среща на земеделците с евродепутатката.
Печат Email
Четвъртък, 20 Март 2008г.
СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с Наредбата за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места, Наредбата за организация и безопасност на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пещера и Наредбата за реда и условията за гледане на животни и птици се съобщава на гражданите на община Пещера, че Общинска администрация ще предприеме действия спрямо лицата нарушили изискванията за отглеждане и движение на животни, както и изискванията за превозните средства с животинска тяга, движещи се на територията на община Пещера, описани в горецитираните наредби, а именно:
Печат Email
Четвъртък, 20 Март 2008г.
НАРЕДБА
за публично-частно партньорство
Печат Email
Четвъртък, 20 Март 2008г.

О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А

Наредба

за определяне размера на местните данъци през 2008 г.
на територията на община Пещера

Печат Email
Четвъртък, 20 Март 2008г.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – П Е Щ Е Р А

Р Е Ш Е Н И Е

№47

На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 29.02.2008г., Протокол № 6
Относно:
Изменение на Тарифата по чл.3, ал.1
от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на
община Пещера

Печат Email
Четвъртък, 20 Март 2008г.
ОБЩИНА – ПЕЩЕРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
4550 Пещера, ул. "Дойранска епопея" № 17

ПРЕДСЕДАТЕЛ :тел.: (+359 350) 6-22-04, 6-22-06 факс: (+359 350) 6-41-65
e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.


На основание чл.8, ал.2 от Правилник за статута, организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Пещера Председателят на Общински съвет – Пещера обявява :
К О Н К У Р С
за избор на обществен посредник

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Печат Email
Сряда, 19 Март 2008г.
БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

ДО
Д-Р Г.КАВЛАКОВ
СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА-ГР.ПЛОВДИВ


УВАЖАЕМИ Д-Р КАВЛАКОВ,

Бих искал да Ви благодаря по повод Вашият професионализъм и отзивчивост.

Надявам се за бъдещо съвместно сътрудничество, което неминуемо ще допринесе до по-високи успехи за община Пещера.

С УВАЖЕНИЕ,
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА:
/СТЕЛИЯН ВАРСАНОВ /
Пещера, март 2008г.

Община Пещера се включи в инициативата "Да засадим дърво"

Печат Email
Сряда, 19 Март 2008г.
Община Пещера се включи в инициативата ”Да засадим дърво” на Комисията на околната среда и водите. В петък на 21 март, ще бъдат засадени 80 броя иглолистни дръвчета и 140 броя широколистни във всички детски градини и училища в гр.Пещера, с.Радилово и с.Капитан Димитриево.
“Да засадим дърво” е мотото на инициативата, адресирана към студенти, ученици, природозащитници и всички които обичат природата. С отбелязване на първия пролетен ден стартира и националната инициатива за залесяване.
Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069