Четвъртък, 30 Юни 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юни 2008

Печат Email
Петък, 06 Юни 2008г.

О б я в а

Във връзка с реализиране проект „Пилотен модел за създаване на национална мрежа за предотвратяване на насилието над деца и семейства в риск, Сдружение „Център отворена врата” и Фонд за превенция на престъпността - ИГА набират персонал за работа в Кризисен център - Пещера, който ще стартира своята дейност през месец юли 2008 г.

Печат Email
Петък, 06 Юни 2008г.

КМЕТЪТ СТЕЛИЯН ВАРСАНОВ ОСИГУРИ СРЕДСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА ТРИ ЖЕНИ ОТ ГРАДА С ПРОБЛЕМНО ЗАБРЕМЕНЯВАНЕ


Три жени от град Пещера ще бъдат подпомогнати финансово с общо 6 000 лева за лечението на проблемно забременяване. Средствата са осигурени от кмета на града Стелиян Варсанов. Събраните средства са в подкрепа на каузата на Фондация „Искам бебе”, която се бори за по-добра информираност по въпросите на репродуктивното здраве и набира средства за лечението на социално слаби семейства от цялата страна. Новината беше съобщена на специална пресконференция в сградата на общината, а поводът бе Денят на детето – 1 юни. „Иска ми се в нашия град да има повече усмивки в семействата и да се чува повече детски плач” – каза по време на пресконференцията градоначалникът.


Печат Email
Петък, 06 Юни 2008г.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВА

На основание чл.47 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Пещера и Заповед № 438/02.06.2008 г. на кмета на Община Пещера,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩЕНСКА СОБСТВЕНОСТ,
ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1.Кафе – художествена галерия в гр.Пещера, с площ 26 кв.м. и начална месечна наемна цена 166 лв. с ДДС.
2.Метален павилион №20 в района на Общински пазар гр.Пещера с площ 10 кв.м. и начална месечна наемна цена 64 лв. с ДДС.
3.Метален павилион №9 в района на Общински пазар гр.Пещера с площ 7 кв.м. и начална месечна наемна цена 45 лв. с ДДС.
Печат Email
Вторник, 03 Юни 2008г.
О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р АЗАПОВЕД
№433/02.06.2008г.
гр. Пещера


Във връзка с чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители , на основание чл.10 , ал.1 от Закона за държавния служител и чл.44, ал.1 ,т.1 и ал.2 от ЗМСМАЗАПОВЯДВАМ:

1. Обявявам конкурс за длъжността: “Началник отдел човешки ресурси и Административно правно обслужване” - в Община Пещера към Общинска администрация Пещера.
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
а/ Минимални изисквания:
- Степен на образование: висше –бакалавър
- Длъжностно ниво – А 8
- Минимален професионален опит – 4 години
- или ранг – ІІІ младши
- минимален размер на основната заплата – 314 лв.
- вид правоотношение - служебно
б/ Умението за работа с компютър носи предимство на кандидатите;
3. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
- решаване на тест;
- интервю;

Страница 2 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069