Събота, 13 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Юли 2008

Печат Email
Сряда, 30 Юли 2008г.
Поздрав от Кмета Стелиян Варсанов

Уважаеми съграждани , гости на Пещера и приятели,
Честит празник !

Радвам се, че и тази година спазихме традицията и в последната събота на месец - юли пак сме заедно. За мен приемствеността е важна и затова с голямо удоволствие ви посрещам всеки път на Традицонния летен събор на курорта “Св.Константин”.Тази година обаче е и по –специална и ще остане в историята.
След дълги битки и много работа на екипа ми, ще бъдат отпуснати 500 хиляди лева безвъзмезна помощ за канализация на летовището „Свети Константин”.
Това е добрата новина, която исках да съобщя на всички вас. Защото този проблем ни притесняваше от години. А сега с неговото решаване ще създадем по – добри условия за туризма на това красиво място, ще привлечем повече инвестиции в общината. За всеки един от нас това е важно.
Сега нека да се забавляваме ! Защото години наред съборите
са били мястото, на което хора и институции са скъсявали разтоянията помежду си и са давали началото на успешни приятелства и съвместна работа.
Нека го направим и ние.

Честит празник !
500 хиляди лева безвъзмездна помощ ще бъде отпусната на Община Пещера

Печат Email
Вторник, 29 Юли 2008г.

500 хиляди лева безвъзмездна помощ ще бъде отпусната на Община Пещера за канализацията на летовището „Свети Константин и Елена „.Решението на Министерството на околната среда и водите е от началото на месец юни .Парите се отпускат по проект „Вътрешна канализационна мрежа за битови води на летовище „Свети Константи „.Припомням ,че искането за канализация на курорта е сред приоритетите в управлението на Община Пещера.Кметът Стелиян Варсанов коментира ,че ”това е инвестиция ,която ще остане в историята .Тя ще бъде предпоставка за развитието на туризма и инвестициите в общината”.
Общинската администрация вече е подала и проект ,с който кандидатства за изграждане на Пречиствателни станции за цялата община .
Печат Email
Петък, 18 Юли 2008г.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВА

На основание чл.47 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Пещера и Заповед № 593/13.07.2008 г. на кмета на Община Пещера,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ ПРИ
СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1.“Платен охраняем паркинг с 20 паркоместа” на ул. “В.Петлешков” в района на Общински пазар гр.Пещера при начална наемна цена 160 лв. без ДДС.
2.Павилион № 5 “Дъгов мост” гр.Пещера , с площ 7,50 кв.м., при начална наемна цена 40 лв. без ДДС.
Срокът за отдаване под наем е 5 години.
Търговете ще се проведат на 14.08.2008 г. от 14.00 часа в канцеларията на звено “Общински пазари” гр.Пещера.
Печат Email
Вторник, 15 Юли 2008г.
Община Пещера, Област Пазарджик на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите лица че са изготвени - “Помощен план” и “Контактна зона” на поземлени имоти на ползватели и бивши собственици по § 4к, ал. 1 от ПРЗ на ЗСПЗЗ попадащи в поземлен имот № 019005, м.”Копривец І” и Поземлен имот № 019014, м.”Копривец ІІ” по КВС землище град Пещера и “Помощен план” на ползватели и бивши собственици по § 4к, ал. 1 от ПРЗ на ЗСПЗЗ за имоти с номера – 012069, 012066, 012063, 012057, 012056, 012016, 012054, 012052, 012048, 012038, 012023, 012020, 012017, 012006, 012228, 012133, 012130, 012126, 012124, 012104, 012099, 012096, 012088, 012084, 012081, 012075, 0120787, м.”Узун Драгасия” по КВС землище град Пещера.
Печат Email
Вторник, 15 Юли 2008г.
Днес, 15 юли кметът на Община Пещера Стелиян Варсанов и експерти от Фонд - ИГА заминават на еднодневно посещение в Република Турция. Посещението е по повод стартирането на Проект
”Публичните услуги в контекста на присъединяване към Европейския съюз - изграждане капацитет на Община Бабаески”, който турската община ще реализира в партньорство с Община Пещера. Българските гости ще бъдат приети от кмета на Община Бабаески с цел изграждане на екип за управление на проекта както и за официалното му стартиране.
Печат Email
Петък, 11 Юли 2008г.

Полицаи и медицинска сестра гарантират спокойствието през лятото в курорта „Свети Константин„край Пещера .
Идеята е на кмета на Пещера Стелиян Варсанов, а договорът между Общината и Полицията вече е подписан. Спокойствието на гражданите ще бъде гарантирано за целия курортен сезон от 15.07.2008г до 30.08.2008г.

Среща с евродепутата Петя Ставрева

Печат Email
Петък, 11 Юли 2008г.
Традиционната ежемесечна среща на евродепутата Петя Ставрева със земеделски производители ще се проведе на 12.07.2008г от 11.00ч. в Залата на Общински съвет – Пещера.
Печат Email
Петък, 11 Юли 2008г.
П Р О Г Р А М А

 

За традиционния летен събор на курорта “Св.Константин”.
26 юли 2008 г.

 

Печат Email
Четвъртък, 10 Юли 2008г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Община Пещера уведомява следното:
Затваря се път ІІ – 37 Пазарджик – Пещера - Батак - Доспат в участъка от км 147+266 / мост на р.Стара река в центъра на гр.Пещера / до км 159+212 /кръстовището за с.Нова Махала / от 14.07.2008г до 15.08.2008г /вкл./.
За горното е издадена Заповед №РД-16-39/09.07.2008г на ОПУ - гр.Пазарджик и №8431/ 09.07.2008г на ОДП ”ПП” – гр.Пазарджик относно въвеждане на временна организация на движението на обект : ”Реконструкция на ул.М. Такев – изграждане на водопровод, канализация и направа на нови тротоари – гр.Пещера “ и във връзка с подготовката за изграждане на обект: ”Инженеринг – Рехабилитация на път ІІ – 37 Пазарджик – Пещера - Батак –Доспат от км 145+216 до км 163+322 /началото на гр.Пещера - край на гр.Батак/ .
Определени са следните обходни маршрути:

Печат Email
Четвъртък, 03 Юли 2008г.
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “ ОКОЛНА СРЕДА И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” В ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Допуснати кандидати:
1. Дафинка Максимова Самарджиева
2. Славия Златанова Златанова
3. Татяна Анастасова Попова
Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069