Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Септември 2008

Списък на допуснати кандидати

Печат Email
Вторник, 30 Септември 2008г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Във връзка с обявения конкурс за длъжността: ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЕТНИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ”, на основание чл. 10, чл. 10а, чл. 10б и чл. 10в от Закона за държавния служител и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

Списък на допуснати кандидати:
1. Али Ахмедов Чешмеджиев


Конкурсът ще се проведе на 10. 10. 2008 година от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Пещера – етаж 1, заседателна зала.

Община Пещера организира обществено обсъждане

Печат Email
Сряда, 17 Септември 2008г.
Община Пещера организира обществено обсъждане на основание чл.62, ал.1, чл.62а, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ, за промяна предназначението на част от площадно пространство между о.т.191д, 191е и о. т.191ж, което ще се състои на 24.09.2008 г. в залата на Общински съвет, в сградата на общината от 17.00 ч.
Печат Email
Петък, 12 Септември 2008г.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА


 

О Б Я В А

 

на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 795/11.09.2008 г. на Кмета на Община Пещера

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ,ЕТНИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ” към Община Пещера

 

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността
• Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ

Печат Email
Сряда, 10 Септември 2008г.
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ, ОТДЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ


Допуснати кандидати:
1. Татяна Гълъбова Гълъбова
2. Петя Нейчева Харизанова


Допуснатите кандидати да се явят на тест на 16.09.2008г. от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Пещера – етаж 1, заседателна зала.


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069