Сряда, 24 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Януари 2009

Печат Email
Сряда, 28 Януари 2009г.

По повод стартиране на Проект „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера” днес 28 януари от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пещера се проведе пресконференция .Участие в пресконференцията взеха Кмета на Община Пещера - Стелиян Варсанов, Заместник кметовете - Тодор Чолаков и Дафинка Семерджиева, Красимира Стоименова – Секретар на Общината, и Валентина Гешева – Представител на Сдружение „Център за обучение и услуги” - Пазарджик - ръководител проект.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Петък, 23 Януари 2009г.
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


С писмо на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма “Регионалното развитие” Кметът на Община Пещера Стелиян Варсанов бе уведомен, че е одобрен проект “Ремонт и модернизация на общинските учебни заведения в Община Пещера на стойност 4 704 686 лева, т.е 100% от общата стойност на проекта.
Проектът предвижда саниране и подмяна на дограми във всички училища и детски градини, ремонт на парните инсталации, оборудване на класните стаи и кабинети в училищата, занималните и спалните в Детските градини, цялостна модернизация и ремонт на физкултурните салони и спортни площадки.
Предстои подписването на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Договарящия орган и Община Пещера.
Финансирането е от Европейския съюз по оперативна програма “Регионално развитие”, схема за безвъзмездна помощ BG161РО001/1.1-01/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Печат Email
Понеделник, 12 Януари 2009г.
Днес 12.01.2009 година Кметът на Общината – г-н Стелиян Варсанов подписа Договор с Управляващия орган на Оперативна програма “Околна среда” представляван от министър Джевдет Чакъров за безвъзмездна финансова помощ за проект “Модернизация на интегрирания воден цикъл на град Пещера.
Проектът предвижда проектиране на пречиствателна станция за град Пещера, 33 километра водопроводна мрежа, 4 километра канализация.
Проектът е на стойност 1 милион 476 хиляди лева.

Награди за класирани идеи в конкурс

Печат Email
Сряда, 07 Януари 2009г.
На Йорданов ден – 6 януари Кметът на Общината Стелиян Варсанов връчи наградите за класираните идеи в конкурса “ НАЙ-ДОБРА ИДЕЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МОЯ ГРАД”.
Парична награда в размер на 100 лева и сувенири получиха Весела Колевчева – ученичка от 7 клас в ОУ”П.Р.Славейков” гр.Пещера, Стефка Кабова от град Пещера и колектива на ЦДГ “Здравец” село Радилово.
Г- н Варсанов изказа благодарност на класиралите се в конкурса за тяхната положителна нагласа и загриженост за града и общината и увери присъстващите, че и за в бъдеще ще иска мнението и идеите на гражданите, за да превърнем Общината ни в по-уютна, спокойна и просперираща.


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069